Ni princeses ni superherois. Coeducar des de casa, imprescindible per fomentar la igualtat i prevenir la violència

Coeducar és educar en comú i en igualtat, deixant de banda el gènere de les persones i els estereotips lligats al mateix. Es tracta de facilitar i permetre que nenes i nens es puguin desenvolupar, en diferents àmbits, en igualtat d’oportunitats.

En què consisteix coeducar?

Coeducar implica deixar de banda els estereotips associats al masculí o al femení, engegant processos per eliminar-los del nostre llenguatge i comportament. També proporciona estratègies per poder modificar les relacions de limitacions, d’abús i de poder estereotipades per a cada gènere i permet eliminar els prejudicis i avançar cap a unes relacions basades en la igualtat dels éssers humans. Per poder coeducar cal identificar aquests estereotips, per tal de modificar el llenguatge i les accions que permetin trencar-los. És molt habitual, entre els mateixos nens, escoltar-los parlar sobre si les joguines, els colors, o la roba són de nens o són de nenes.

Les relacions dels nens amb els altres (adults i iguals) influeixen altament en el seu desenvolupament moral, cognitiu, emocional i social. La família és el marc de referència i primer context de desenvolupament i socialització en la vida dels nens, per la qual cosa es fa imprescindible que les famílies, a casa, sàpiguen coeducar fomentant valors com la igualtat i el respecte, entre d’altres. Les escoles també tenen un paper fonamental en la coeducació, la qual proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies per esdevenir agents de transformació per a l’equitat i la igualtat efectiva entre dones i homes.

Coeducar ens permet treballar junts per prevenir i eliminar qualsevol tipus de violència, inclosa la violència masclista.

Com a primer context de socialització, és al nucli familiar on aprenem el significat de ser home o dona en funció de quins rols, responsabilitats o tasques hem de desenvolupar segons el nostre gènere. Coeducar suposa la coexistència de valors i actituds tradicionalment considerats com de dones o homes, per tal que puguin ser acceptats i desenvolupats per qualsevol persona, indistintament del seu sexe.

És necessari desenvolupar i integrar, en els models familiars, actituds i comportaments no sexistes.

Com educar en igualtat?

 • Com a pares, cal ser exemples d’equitat, igualtat i respecte en les nostres conductes i actuacions.
 • Distribuir les tasques de la llar de forma equitativa, tenint en compte factors com l’edat o les capacitats, independentment del sexe.
 • Evitar el llenguatge lligat a estereotips de gènere i els comentaris sexistes.
 • Evitar les joguines o regals sexistes: els nens poden jugar a cuinetes i les nenes a futbol.
 • Evitar la roba sexista i els colors associats estereotipadament a aquesta.
 • Afavorir un ambient d’empatia, comunicació i expressió d’emocions i sentiments.
 • Practicar esports en família, independentment de l’esport i del gènere, tenint en compte els gustos personals.
 • Llegir contes com “Les princeses també es tiren pets”, “La festa d’en Blai”, “Una feliç catàstrofe” o “Ni princeses ni pirates”.
 • No negar l’existència dels trets que determinen el “masculí” o el “femení”, sinó tractar de desvincular-hi els estereotips que hi van lligats.
 • Donar suport a l’elecció dels seus estudis i/o professions.
 • Donar valor i dignificar les diferents professions i feines que desenvolupen les persones.
 • Prestar atenció als processos evolutius d’afectivitat i sexualitat de nenes i nens, afavorir que puguin desenvolupar una identitat pròpia amb la qual se sentin a gust.
 • Ensenyar respecte a les diferents sexualitats i a ser respectats sexualment.
 • Treballar amb nenes i nens els missatges que transmeten els mitjans de comunicació.
 • Valorar la diversitat com a una riquesa.

La coeducació reflecteix la realitat d’un món cada cop més obert i interconnectat que requereix la participació de famílies, escola, organitzacions, polítiques i mitjans de comunicació, entre d’altres, per tal d’eliminar conductes sexistes i prevenir la violència, eliminant l’androcentrisme i buscant el desenvolupament integral i integrat de nenes i nens en condicions d’igualtat i equitat.

Cal coeducar des de casa ja que els nens i les nenes copien, imiten i reprodueixen els comportaments i les actituds que veuen entre els pares i els familiars. Amb molta probabilitat, les regles ètiques i socials i els valors que aprenguin a casa, definiran el comportament del nen o la nena al llarg de la seva vida.

La coeducació com a valor social

La coeducació es basa en el respecte i l’acceptació de la diversitat i els valors de cadascuna de les persones, afavorint el seu compromís pel desenvolupament d’una societat igualitària i democràtica.


Raquel Urbano Martínez, Infermera de pediatria CAP Muralles

Data publicació: Abril 2020


Informació addicional d’interès:

Jocs, joguines i lleure no sexista. Institut Català de les Dones.

XTEC. Coeducació i igualtat de gènere.

Cooperativa Coeducacció.


Pots descarregar aquest article en format PDF: