Què hem de fer si sospitem que el nostre fill té un mol·lusc contagiós?

El mol·lusc contagiós és un motiu de consulta freqüent al metge i ha generat controvèrsia a les escoles. Sovint els pares tenen dubtes de com s’ha contagiat el seu fill o si pot o no fer activitats esportives. El primer que hem de fer és confirmar el diagnòstic en una visita al pediatre.

Com són les lesions?

El mol·lusc contagiós és un virus que produeix uns granets de mida petita, d’aspecte perlat, del color de la pell. Quan els veus una vegada els reconeixes després sense dificultat. Sovint veiem zones envermellides al voltant amb pruïja intensa, ja que la majoria apareixen en pell sensible i irritada.

A qui afecta

Com el seu nom indica, és una infecció contagiosa que, tot i que pot afectar a qualsevol persona, ho fa amb major freqüència en nens amb pell atòpica, perquè tenen pell amb més tendència a estar seca i amb dermatitis. No se solen trobar abans de l’any de vida i són més freqüents entre els dos i tres anys.

Com es pot contagiar el meu fill?

El contagi sol produir-se per contacte amb persones infectades o bé objectes contaminats. És molt improbable que es contagiïn nens sense pell atòpica perquè, encara que tinguin contacte entre ells, els nens amb pell normal eliminen la infecció sense arribar a desenvolupar-la.

Per exemple, en moltes famílies amb més d’un fill, on n’hi ha un que té pell atòpica i els altres no, el que té pell atòpica presenta en moltes ocasions la infecció sense contagiar-la als germans, fins i tot compartint la banyera cada dia.

Les piscines són recomanables?

Aquest és un tema molt controvertit sovint a escoles i famílies. La valoració de l’accés a la piscina l’ha de fer un sanitari que ens faci unes recomanacions segons el tipus i localització del mol·lusc.

  • Durant la visita mèdica es pot fer el tractament a la mateixa consulta, si no és així s’han de cobrir les lesions amb tiretes adhesives resistents a l’aigua i assegurar-se que no es comparteixen tovalloles i flotadors.
  • La desinfecció completa i assecar els objectes de la piscina, redueix la probabilitat de la transmissió del virus.
  • Els responsables de les instal·lacions esportives han de vigilar que cada nen tingui cura de la seva tovallola, i estris personals correctament identificats.

Amb aquestes mesures preventives no serà necessari excloure els nens de la natació.

Com el podem prevenir?

Un element indispensable per prevenir l’aparició de noves lesions és una hidratació cutània adequada, una pell ben hidratada combat millor els virus i s’infecta menys. Quan parlem d’hidratació ens referim a utilitzar un producte d’higiene adequat i una crema hidratant per a pell atòpica.

Hem de tractar el mol·lusc?

En alguns casos poden persistir durant anys tot i que, generalment, el mateix sistema immunològic els elimina sense tractament en un temps que pot oscil·lar entre dos i sis mesos.

En nens creiem important eliminar les lesions tan aviat com es pugui, perquè a mesura que es van rascant per la picor, apareixen noves per autoinoculació.

  • Quan són pocs mol·luscs és fàcil eliminar-los amb una cureta o bisturí en forma de cullereta. És molt important explicar-li al nen el què li hem de fer. En general ho entenen i estan quiets. Si així i tot el nen no ho accepta, podem ajudar-nos amb cremes anestèsiques que han de posar-se a casa abans d’anar a la consulta (EMLA o Lamdalina), que l’ajudaran a suportar millor el moment.
  • En casos de nens amb més de 30-40 lesions, serà preferible aplicar un producte irritant damunt d’elles, que eliminarà una quantitat important (Molutrex o Molusk són els més utilitzats). La crioteràpia (nitrogen líquid) serà una altra opció.

Rosa Maria Fontcuberta Ballesta, Pediatra EAP Dreta de l’Eixample – CAP Roger de Flor / Twitter: @caprogerflor


Informació addicional d’interès:

Mol·lusc contagiós. Dermatologia.cat

Mol·luscs contagiosos. Què són i com es tracten

Canal Medicaments i farmàcia. El meu fill/a té mol·lusc: què puc fer?