Què hem de fer davant d’una cremada?

Les cremades són lesions a la pell produïdes per l’efecte de diferents agents com la calor, l’electricitat, el fred, el sol, productes químics o la radioactivitat. Com més temperatura i més temps d’exposició a un d’aquests agents, més profunda és la cremada i, per tant, hi ha més risc de complicació. És important conèixer els tipus de cremades i saber com cal actuar en cada cas.

Afectacions i graus de gravetat

Les afectacions per cremades són lesions tissulars produïdes per agents físics, químics, elèctrics i radioactius que causen lesions o mort cel·lular. A més, poden afectar a teixits profunds com els músculs, tendons, ossos, etc.

Tenen 3 conseqüències:

 • Pèrdua de líquid (hipovolèmia).
 • Pèrdua de calor (hipotèrmia).
 • Pèrdua de l’acció de barrera (infeccions).

Classificació de les cremades:

 • Primer grau: afecten la capa superficial de la pell (eritema) i provoquen dolor.
 • Segon grau: afecten totes les capes de la pell, l’epidermis i la dermis, i provoquen butllofes i dolor.
 • Tercer grau: comprometen la pell, teixit subcutani i inclús múscul amb gran destrucció (necrosis) d’aquests teixits.

Tipus de cremades i què fer en cada cas

1. Cremades tèrmiques (per efecte de la calor)

 • Escaldades: per líquids o gasos calents.
 • Foc: per flames o gasos inflamables.
 • Contacte amb superfícies molt calentes.

Què fer?

 1. Rentar-se les mans i treure rellotge, braçalets, anells, etc.
 2. Aplicar aigua freda a la zona cremada durant 10 minuts.
 3. Cobrir la zona amb gasses estèrils xopes amb sèrum fisiològic o aigua.
 4. En cremades greus, cobrir amb mantes.
 5. En les lesions per flama, apagar les flames amb extintors o fent rodar la persona per terra.
 6. Si cal, anar a un centre sanitari.

2. Cremades elèctriques (pel pas del corrent elèctric per les cèl·lules)

 • Baix voltatge (domèstica).
 • Alt voltatge. Poden ser més destructives del que és visible.

Què fer?

 1. Tallar el corrent elèctric.
 2. Aïllar-se del ferit i mirar d’apartar-lo del corrent amb l’ajuda d’algun objecte de material aïllant (fusta, plàstic).
 3. Avisar als serveis sanitaris.
 4. Valorar a la persona accidentada i actuar només si estàs segur de no empitjorar el seu estat.

3. Cremades químiques (per contacte amb substàncies químiques com àcids)

Què fer?

 1. Treure la roba de la zona afectada.
 2. Rentar abundantment amb aigua, almenys durant 20 o 30 minuts, per intentar eliminar o diluir l’agent químic.
 3. Acudir a un centre sanitari.

4. Cremades radioactives (per acció directa d’ones radioactives)

 • Naturals: radiació ultraviolada del sol.
 • Artificials: com les que utilizen pel tractament de càncer.

Què fer?

 1. Apartar a l’afectat de la font de calor.
 2. Afluixar la roba si estreny.
 3. Aplicar compreses d’aigua freda.
 4. Donar beguda freda a l’afectat.
 5. Anar a un centre sanitari.

5. Congelacions (per fred extrem)

Què fer?

 1. Escalfar moderadament amb aigua tèbia la zona afectada.
 2. Alliberar roba que estrenyi.
 3. Anar a un centre sanitari.

6. Inhalacions (per gasos sobreescalfats, vapors, líquids calents o emanacions nocives procedents de la combustió incompleta)

Aquestes lesions poden ser molt greus. Cal destacar com a motius d’alerta:

 • Dificultat en respirar i tos.
 • Presencia de “pitus” en la respiració.
 • Canvi a la veu.
 • Boca carbonitzada i llavis cremats.
 • Pels del nas o de les celles “xamuscats”.
 • Mucositat fosca o amb taques de carbó.
 • Cremades al cap, cara o coll.

Què fer?

Acudir al servei d’urgències més proper.


Lucía Ferreira i Teresa Herrera, Residents d’Infermeria EAP Vic – Twitter: @EAPVIC

Data publicació: Gener 2020


Informació addicional d’interès:

Com actuar davant cremades i altres accidents infantils

Guia de primers auxilis.

CedimCat. Tractament de les cremades.