Tècnica per administrar la insulina

Les persones diabètiques no sempre necessiten insulina, de fet la majoria de diabètics prenen pastilles. Però sovint, el fet de començar amb la insulina suposa un trasbals, encara que només sigui perquè s’ha de punxar.

Tractament oral per la diabetis

La diabetis és una malaltia altament prevalent i que fa molts anys podia tenir greus conseqüències. La millora del diagnòstic precoç i els tractaments, així com els controls més intensius sobretot des de l’Atenció Primària, han millorat el pronòstic de les persones que pateixen la diabetis.

Una de les eines principals per a la millora del pronòstic de la diabetis és el tractament. Com ja s’ha comentat, la majoria dels malalts que precisen medicació ho prenen en forma de pastilles. Això simplifica i facilita molt el compliment, però justament perquè prendre pastilles fa creure que la malaltia no és prou important, sovint les persones diabètiques no prenen sempre correctament la medicació.

La insulina

Quan un pacient passa a necessitar insulina, la percepció de la gravetat de la malaltia és total, i és difícil que no es compleixi el tractament. El que tots els pacients han de superar, però, és el neguit que suposa haver-se de punxar. Per aquest motiu, els volem explicar molt genèricament com administrar-se la insulina correctament, i que aquesta faci la seva feina, que és controlar els nivells de glucosa en sang i evitar les complicacions de la diabetis.

10 passos

 1. Rentar-se les mans.
 2. Agafar la ploma d’insulina i enroscar una nova agulla (en cas d’ús individual podem utilitzar la mateixa agulla per a 3-4 punxades).
 3. En el cas de tractar-se d’una insulina NPH o mescla, agitar la ploma entre les mans unes 20 vegades.
 4. Seleccionar la zona d’injecció.
 5. Marcar la dosis precisa en unitats girant l’èmbol.
 6. Agafar plec cutani.
 7. Clavar l’agulla amb un angle de 90-45º.
 8. Prémer la ploma fins al fons per administrar la dosis.
 9. Esperar 5 segons amb l’agulla encara clavada, per evitar fugues d’insulina.
 10. Retirar l’agulla de la ploma prèviament encaputxada o col·locar el tap a la ploma per a la següent dosis.

Aspectes a tenir en compte

 • Utilitzar les agulles de profunditat correcta: 5-8 mm.
 • Quan s’hagi de canviar l’agulla, per fer-la servir amb la mateixa ploma, s’ha de purgar amb 2 unitats d’insulina. En canvi, quan s’hagi de canviar de ploma, s’ha de purgar amb 8 unitats d’insulina.
 • Rotar les zones de punció (abdomen, braços, cames i glutis), tot revisant sempre la pell a fi i efecte d’evitar la injecció allà on pugueu detectar alguna lesió.
 • Conèixer el tipus d’insulina que s’està utilitzant i saber com actua.
 • A grans trets, les insulines d’acció ràpida s’han d’administrar a braços i abdomen (el lloc on s’absorbeix més ràpidament), i les insulines lentes a cuixes i natges (part superior i externa, el lloc on s’absorbeix més lentament). De fet, seria interessant tenir l’hàbit d’injectar-se sempre la lenta a les natges i la ràpida a l’abdomen, i així no cal pensar tant.
 • Conservar les plomes que estan en ús fora de la nevera (màx. 40ºC) durant 4-6 setmanes segons la insulina; i les que encara no s’han estrenat a la nevera (2-8ºC).
 • Cal revisar sempre la data de caducitat.

Recordeu: davant qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el vostre infermer/a o metge/essa de referència.


Anna Amorós Trias, Infermera EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes / Twitter: @CapSarria


Informació addicional d’interès:

Què cal saber: Insulina

Insulina. Preguntes freqüents