Em marejo

Entenem per vertigen la sensació de rotació d’objectes que patim al moure’ns, però també pot aparèixer tot estant en repòs.

Què és el vertigen?

El vertigen cal diferenciar-lo de la inestabilitat, que és la dificultat per mantenir-nos en bipedestació (a peu dret), però no assegut o estirat. Les dades ens diuen que el presenta una persona de cada 100, sol aparèixer en majors de 60 anys i ser més freqüent en dones que en homes.

Tipus de vertigen:

  • El vertigen perifèric (no causat al cervell) representa el 85% dels vertígens i sol produir-se per afectació del nervi acústic o del laberint (vertigen posicional paroxístic benigne, neuritis vestibular, Síndrome de Ménière, neurinomes de l’acústic, traumatismes, origen cervical).
  • El vertigen central (la causa està al cervell) representa el 15% dels vertígens, i es produeix per afectació del cervellet o del tronc cerebral (ictus, esclerosi múltiple, migranyes, etc.)

Com es diagnostica?

El diagnòstic sol fer-se amb la història clínica, una bona anamnesi (les preguntes que fem al pacient i les explicacions que ens dóna dels símptomes que té) i l’exploració física. Només ens caldrà fer exploracions complementàries (ressonància magnètica cerebral, escàner) quan els símptomes que presenta el pacient siguin suggestius d’un tumor del nervi acústic (neurinoma) o d’un vertigen d’origen central.

Tractament

El tractament del vertigen sol ser un tractament NO farmacològic, que consisteix en:

  • Tranquil·litzar al pacient, buscar posició de repòs i postura que disminueixi el vertigen (de costat del cantó afectat).
  • Rehabilitació vestibular (molt útil en el vertigen perifèric paroxístic benigne, en la síndrome de Ménière i en la neuritis vestibular). Quan abans es comenci millors resultats s’obtenen.
  • Només caldria tractament farmacològic (antihistamínics i neurolèptics) en la fase més aguda i inicial i només els casos de neuritis vestibular es beneficiarien de tractament amb corticoides durant 5-10 dies.
  • En casos que no hi hagués resposta als tractaments anteriors caldria valoració d’intervenció quirúrgica per otorinolaringòleg.
  • El pronòstic és molt bo, però pot haver-hi recurrències en alguns tipus de vertigen.

Norma Caritg, Metge de família EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes