Convulsions febrils

Les convulsions febrils són una de les urgències més freqüents a pediatria, tot i que és un quadre generalment benigne i de curs autolimitat. A mesura que el nen es fa gran habitualment desapareixen i si bé impressionen molt als pares, no és un cas d’urgència vital, per tant, no cal espantar-se més del compte.

Què són les convulsions febrils?

Les convulsions febrils són contraccions i relaxacions espontànies dels músculs, que apareixen coincidint amb un pic febril.

Generalment es donen en nens entre els 3 mesos i 5 anys d’edat, sense evidència d’infecció del sistema nerviós central o cap altra causa greu, i sense antecedents previs de convulsió i/o epilèpsia, en un nen que és a nivell neurològic totalment normal.

Les convulsions febrils són molt freqüents, ocorren en un 2-5% de tots els nens, i són les convulsions més freqüents de tota la infància. La majoria s’associen amb infeccions virals.

Es distingeixen entre típiques i atípiques:

  • Les convulsions febrils típiques representen la gran majoria i són crisis de tot el cos, habitualment tònico-clòniques, és a dir amb moviments generalitzats i espasmes, de menys de 5 minuts de durada i que no es repeteixen en les següents 24 hores.
  • Les convulsions febrils atípiques són d’una part del cos i no de tot el cos, prolongades i/o que es repeteixen les següents 24 hores.

No és necessària la realització d’exàmens complementaris en nens amb convulsions febrils típiques. En alguns casos de convulsions febrils atípiques es podrà realitzar analítica sanguínia i/o proves d’imatges del sistema nerviós central.

Quin és el risc de tornar a patir una nova convulsió febril?

La freqüència de tornar a tenir una convulsió febril després d’un primer episodi, oscil.la entre el 30 i 40%. Els factors de rics més importants de que aquestes convulsions es repeteixin són:

  • En nens que han tingut una primera convulsió febril abans de l’any.
  • Antecedent d’epilèpsia en familiars de primer grau.
  • Història de múltiples episodis febrils recurrents i atípiques.

El pronòstic neurològic global a llarg termini és benigne en la majoria dels casos. No s’han trobat diferències significatives en els coeficients intel·lectuals ni en els resultats acadèmics entre els nens que han patit convulsions febrils i els que no.


Pablo Ercoli, Pediatre – Pediatria dels Pirineus, SCCLP


Informació addicional d’interès:

Què és una convulsió? Petita informació per a mestres.