ANISAKIS, aquells cucs del peix

L’anisakiosi és una malaltia causada per la ingestió de larves de cucs o “nematodes” de la família Anisakidae. És freqüent a tot el món, ja que tots els peixos poden estar infestats per aquests paràsits.

A quins peixos es troba l’anisakis?

La presència d’aquests cucs en els peixos és un problema universal: n’hi ha a tots els mars i afecta a una gran diversitat d’espècies de peixos i cefalòpodes (pops, calamars i sípies). A Catalunya, entre les espècies de consum habitual que poden resultar infectades trobem la maire, el seitó, el verat, el sorell, el lluç, la sardina (també preparada com a arengada), la melva, el bacallà, el rap, el pagre, la boga, el carboner, la mòllera fosca, l’escolà, la mòllera pigada, la castanyola, el sabre, la palaia anglesa, la bruixa sense taques, l’oriola i el congre.

Qualsevol persona que consumeixi peix cru o insuficientment cuinat amb aquestes larves pot contraure la malaltia. La incidència de l’Anisakiosi en els últims anys ha anat augmentat molt, degut a les noves tendències que hi ha de menjar tapes de peix cru com seitó, sushi o sashimi.

Si hi són, com podem veure les larves?

Les larves d’aquests paràsits són blanquinoses, rodones, de cos cilíndric i allargat, i mesuren normalment entre quatre i trenta mil·límetres de llargària. Es localitzen dins de l’aparell digestiu i també a la musculatura dels peixos. Apareixen enquistades en forma d’espiral, enrotllades sobre si mateixes o estirades. A més del peix cuinat insuficientment, les podem trobar a alguns preparats com són:

  • Seitó en vinagre.
  • Peix fumat en fred.
  • Peix marinat.
  • Cebiche: peix amb espècies marinat amb suc de llimona.
  • Lomi lomi: salmó marinat amb suc de llimona, ceba i tomàquet.
  • Ous de salmó.
  • Sashimi: bocins de peix cru.
  • Sushi: peces de peix cru amb arròs i altres ingredients.
  • Arengada crua en salmorra lleugera.

Què pot passar si n’ingerim?

Els símptomes de l’anisakiosi apareixen des d’una hora fins a dues setmanes després d’haver consumit peix que contingui el paràsit. Normalment, la malaltia es manifesta amb sensació de formigueig al coll. En casos més greus comporta dolor abdominal intens (gàstric o intestinal), que pot semblar una apendicitis aguda, acompanyat de nàusees i vòmits i, de vegades, de febre i diarrea.

Normalment al cap de 3 setmanes se soluciona el quadre, ja que els cucs no arriben a desenvolupar-se en les persones. També hi ha hagut casos de processos al·lèrgics per hipersensibilitat immediata a l’Anisakis després del consum de peix parasitat, a causa de la presència d’al·lèrgens resistents a la cocció i a la congelació, i en aquests casos s’ha de vigilar i evitar-ho al màxim.


Dra. Rosa M. Casademont i Pou, Pediatra CAP Vallcarca – Sant Gervasi