L’ecografia pulmonar en la malaltia per la COVID-19

L'arribada de la pandèmia de COVID-19 ens ha obligat a repensar la manera com atenem alguns problemes de salut per tal adaptar-nos a la nova situació. Un aspecte novedós és la introducció de l'ecografia pulmonar en l'abordatge de la malaltia per COVID-19.

L’ecografia pulmonar és una tècnica que permet obtenir informació complementària al professional mèdic, de manera ràpida, per a valorar alguns problemes respiratoris i cardíacs. Es poden prendre decisions sobre com atendre a la persona malalta, doncs, des de la primera valoració. En particular sobre la gravetat del cas i la necessitat o no d’un recurs hospitalari.


Més avantatges per a pacient i professional

En l’abordatge de la malaltia per la COVID-19, l’ecografia pulmonar presenta alguns avantatges respecte altres tècniques, com ara:

  • És innòcua, no irradia.
  • Es fa al costat del pacient, inclús al domicili, de manera que es poden evitar desplaçaments de persones que poden infectar.
  • Disposem d’aparells portàtils (sondes wifi) que faciliten la tècnica en un context d’atenció incòmode per les mesures de seguretat (EPI, pantalles, mascaretes…).
  • És més fàcil de desinfectar que una TAC.
  • És igual de sensible que una TAC, i més sensible que una radiografia. Això implica que permet detectar la pneumònia més precoçment, i descartar-la quan no hi és.
  • Es pot fer el seguiment del pacient, detectant de manera fiable millora o empitjorament amb el pas dels dies.

La formació de professionals en l’ús de l’ecografia pulmonar als CAP és factible en formats semipresencials, i es promou i es facilita des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.


Una imatge “fantasma”

En l’ecografia pulmonar, a diferència de l’ecografia abdominal o cardíaca, el professional no veu la representació real de l’òrgan que està avaluant de manera directa, com passa amb el fetge o una vàlvula del cor. El que s’interpreta són distorsions produïdes per l’aire dels pulmons en la imatge, i aquestes imatges corresponen a patrons de normalitat o, per contra, suggestius de patologia. Per això, si cal aprofundir més en el diagnòstic, poden ser necessàries altres exploracions més específiques com la TAC.


Manuel Campíñez Navarro, Metge de família EAP Vallcarca-Sant Gervasi  / Twitter: @aprimariavsg

Data publicació: febrer 2021


Enllaços d’interès:

apsalut. L’ecografia pulmonar en la Covid-19

Pots descarregar aquest article en format PDF: