L’informe neuropsicològic: avaluant el dèficit cognitiu

Un trastorn neurològic és una patologia que afecta el nostre sistema nerviós central (cervell) i ens pot generar diferents símptomes: dificultats en l’inici i en la coordinació dels moviments, dèficits sensorials i dèficits cognitius. Aquests dèficits provoquen dificultats en l’orientació, en el llenguatge, en la memòria, en les funcions visuo-espacials i visuo-perceptives i en les funcions executives (raonament, planificació, solució de problemes i memòria de treball).

L’informe neuropsicològic és una eina diagnòstica que ens permet saber com es troben les funcions cognitives dels nostres pacients. És una prova necessària per a poder diagnosticar qualsevol trastorn neurològic, ja que ens informa en temps real si l’individu està iniciant qualsevol deteriorament cognitiu lleuger, i és més sensible a la detecció del deteriorament que les imatges en ressonància magnètica i l’analítica de sang. Per tant, per a un bon diagnòstic precoç és de vital importància clínica, alhora que ens permet poder establir plans de neurorehabilitació individualitzats i més centrats en els dèficits i/o funcions preservades.

També és important establir un bon diagnòstic diferencial quan l’individu té trastorns de l’estat d’ànim perquè la depressió i l’ansietat també poden generar dèficits, en aquests casos reversibles, de memòria i d’atenció.


Ivette Casas Güell, Neuropsicòloga i Psicòloga General Sanitària – EBA Centelles / Twitter: @EbaCentelles

Data publicació: Abril 2020


Informació addicional d’interès:

Article “Avaluació neuropsicològica”

Guia per l’avaluació neuropsicològica. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.


Pots descarregar aquest article en format PDF: