La Responsabilitat Social Empresarial: quan tot és important

La Comissió Europea defineix la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) com “la responsabilitat de les empreses pels seus impactes en la societat”.

Què està passant

Els temps canvien, les necessitats es transformen, i les eines de treball s’adapten. La societat actual demanda de les organitzacions, petites o grans, que adquireixin un compromís vers la societat i que les seves actuacions tinguin presents tots els grups d’interès amb què interactuen.

L’any 2017 la nostra organització fou seleccionada pel programa RSE.Pime de Respon.cat, una entitat que fomenta la responsabilitat social en les organitzacions del nostre territori.

Segons Respon.cat, “l’RSE és la integració de les inquietuds socials, ambientals, ètiques, de drets humans i de consumidors en les operacions empresarials i l’estratègia bàsica, per tal de maximitzar les oportunitats de crear valor compartit i de minimitzar els impactes adversos”.

Hem seguit una formació metodològica i hem treballat uns nous conceptes que per a nosaltres, com a organització sanitària que som, ens ha suposat una petita sacsejada, en sentit positiu. Doncs hem vist que per poder funcionar correctament, cal conèixer totes les inquietuds i necessitats de tots els grups d’interès amb qui ens relacionem.

Els grups d’interès

Un Centre d’Atenció Primària del Sistema Públic de Salut es dedica a prestar serveis sanitaris a la població del territori. Per tant, és evident que en el nostre cas hi ha dos grups d’interès ben identificats: l’administració, que és qui ens contracta, i els usuaris, que són qui ens fa servir. No només hem de respectar els nostres usuaris, sinó a la ciutadania en general, per això el respecte pel medi ambient, la sostenibilitat, esdevenen fonamentals en una empresa socialment responsable. Però no podem oblidar els treballadors, sense els quals la nostra activitat no es pot dur a terme.

Programa RSE.Pimec

Durant 5 sessions, Respon.cat ha proporcionat a un total de 20 empreses, un pla de formació en responsabilitat social anomenat RSE.Pime que ha d’ajudar a les organitzacions a apostar per un model de gestió més participatiu i sostenible, en què la finalitat no sigui el rendiment sinó aconseguir els objectius marcats tot basant-se en el concepte de responsabilitat social. Hem fet la formació, ara ho volem implementar.


Roger Vinyeta, Metge de família EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes / Twitter: @CapSarria


Informació addicional d’interès:

Respon.cat. RSE Pime