Família

Sarna i pandèmia. Què ha canviat?

Què és la sarna? La sarna o escabiosi és una infecció parasitària de la pell causada per un àcar anomenat Sarcoptes Scabiei. Aquest es transmet de persona a persona per contacte directe i perllongat, no té capacitat de volar ni […]

El teu CAP

Més exercici i menys pantalles

Estar en forma és bo per a tots Estem dissenyats per moure’ns, som més feliços movent-nos. Està comprovat que una vida activa millora l’estat físic i augmenta el benestar mental. L’activitat física millora la salut […]

El teu CAP

L’alimentació, essencial per millorar la salut

La industrialització i el desenvolupament econòmic han tingut un gran impacte en l’alimentació dels països industrialitzats. Podem parlar de la millora en el nivell de vida i una gran disponibilitat dels aliments. Aquests canvis en […]

El teu CAP

La importància de netejar i desinfectar

Les infeccions que es presenten durant el procés d’assistència hospitalària reben la denominació de nosocomials (IN), és a dir, són les infeccions adquirides a un recinte d’atenció a la salut. Les IN constitueixen un problema […]

El teu CAP

La microbiota oral

L’anàlisi de la microbiota ha ajudat a entendre les funcions i l’expressió d’alguns dels nostres gens i la d’altres organismes, sobretot bacteris. En les darreres dècades s’ha començat a considerar la microbiota humana com una […]

El teu CAP

El fum ambiental del tabac, et sona?

Com es genera el fum ambiental del tabac? El FAT és la suma obtinguda a partir del fum exhalat per les persones fumadores i el fum generat en la combustió de la cigarreta. Aquesta barreja […]