Antibiòtics: oportunitat i perill

El desenvolupament de resistències antimicrobianes, especialment l’aparició i disseminació de bacteris multiresistents i la manca de tractaments alternatius, són dos grans problemes sanitaris i de la seguretat del pacient i una prioritat mundial de la salut.

Els antibiòtics són una excel·lent eina per combatre les infeccions bacterianes, però, mal utilitzats, comporten conseqüències negatives, tant per a la salut individual com per a la salut pública, ja que la seva administració inadequada pot contribuir a l’aparició i disseminació de resistències microbianes.

Com es treballa per fer front a aquest problema?

A Catalunya, des de fa uns anys s’ha implementat el programa PROA (Programa d’Optimització d’ús Antibiòtics), que promou la realització d’un diagnòstic acurat i el bon ús dels antibiòtics per tal d’eliminar els bacteris patògens de forma ràpida i efectiva, basant-se en:

  • La selecció de l’agent antimicrobià més adequat. 
  • La dosi correcta. 
  • El període de temps apropiat de tractament. 

Quan es considera que s’ha fet un ús inadequat dels antibiòtics?

  • Sobreutilització: en els països desenvolupats sovint els antibiòtics es prescriuen en excés i no s’utilitzen amb prudència. Es considera que aproximadament un 33% de les prescripcions d’antibiòtics són innecessàries.
  • Mala utilització: ús d’antibiòtics en afeccions víriques o una elecció inadequada de l’antibiòtic.
  • Infrautilització: sovint el pacient incompleix el tractament prescrit, ja sigui per oblit de dosis, perquè atura el tractament al trobar-se millor o per la presa conjunta amb determinats aliments que en redueixen l’absorció intestinal.

Com es treballa des del CAP per evitar-ho? 

Des del nostre centre, fa tres anys que treballem l’ús adequat dels antibiòtics com un pilar fonamental en la seguretat dels nostres usuaris, amb la creació de material d’ús intern, com les microcàpsules informatives, que el 2017 va guanyar un premi de la Unió Catalana d’Hospitals.

Creiem que ara és el moment idoni per a començar a treballar amb tota la nostra població, per poder millorar entre tots les sensibilitats antibiòtiques i reduir les resistències bacterianes.

Cada any, 33.000 persones moren a Europa a conseqüència d’infeccions hospitalàries causades per bacteris resistents i, d’acord amb les últimes dades, 4.000 d’aquestes morts es registren a l’Estat Espanyol, quatre vegades més que les provocades per accidents de tràfic.


Dra. Anna Altés, Metgessa de família i Responsable de farmàcia  Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg

Data publicació: Octubre 2022


Enllaços d’interès: 


Pots descarregar aquest article en format PDF: