Dietistes-nutricionistes a l’Atenció Primària: ja som aquí!

L’alimentació juga un paper important en la prevenció i tractament de diverses patologies. Per tal de donar resposta a aquestes necessitats, i ajudar a reforçar la importància dels hàbits alimentaris, donem la benvinguda al nou referent en nutrició i dietètica.

Des d’inici d’any, el CAP ja compta amb la figura del dietista-nutricionista. Part de la tasca d’aquest nou referent en nutrició i dietètica consisteix a donar solució, o eines per arribar a la solució, als problemes d’aquells usuaris i usuàries que necessitin rebre atenció especialitzada.

Com em puc beneficiar de la figura del dietista-nutricionista?

Patologies com l’obesitat, la diabetis, la malaltia cardiovascular, la hipertensió, els trastorns de conducta alimentària i, fins i tot, alguns tipus de càncer, es poden veure notablement influïdes per una correcta alimentació. La tasca d’aquest nou referent, a més, consisteix en dur-la a terme respectant i adaptant les seves recomanacions a les diferents opcions alimentàries, les tradicions culturals i religioses, sense oblidar promoure els aliments de temporada i de proximitat.

Aquest objectiu es pot assolir de vàries maneres, ja sigui treballant conjuntament amb el referent de medicina o infermeria, amb la col·laboració de treball social, si la persona es troba en situació de risc d’exclusió social, o de manera independent. La decisió final serà determinada pels professionals sanitaris després de valorar cada cas.

Les tasques del dietista-nutricionista fora de la consulta

Per altra banda, també donarà suport a l’equip de manera interna, impartint cursos focalitzats en aquella formació que considerin necessària per augmentar o mantenir actualitzats els coneixements relacionats amb l’alimentació.

Finalment, aquest nou referent també té l’objectiu de participar activament en millorar la salut de la comunitat, fomentant l’alimentació saludable. Per fer-ho, s’implicarà activament en aquells programes que ja estan en marxa, i en desenvoluparà de nous si es creu que poden afavorir la xarxa del territori.

Estem molt il·lusionats de veure com l’equip segueix creixent, i de donar la benvinguda a nous professionals que ens permetin ampliar els nostres àmbits d’atenció. Esperem que aquesta nova incorporació suposi un afegit a l’hora de promoure la salut i els hàbits saludables, i que la seva intervenció ens ajudi a millorar la qualitat de vida de les persones usuàries.


Alex Pèrez, Referent en nutrició i dietètica Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg

Data publicació: Juny 2022


Enllaços d’interès:


Pots descarregar aquest article en format PDF: