La digitalització a la salut: gestió i protecció de les dades

Coneixem la importància de la seguretat de les dades de salut a l’EAP VIC exposant l’estat actual del tema, el nou reglament, els drets dels usuaris i la necessitat de firmar el consentiment genèric informat. D’aquesta manera, com a entitat, podrem actuar de la manera més idònia i adequada en l’ús de les vostres dades de salut.

El poder de les dades en l’era digital

Actualment, s’està vivint un canvi on l’era digital guanya protagonisme, creant oportunitats i beneficis en el sector de la salut. En  un entorn cada cop més digitalitzat, són pocs els sectors que s’escapen de la influència del nou paradigma tecnològic.

La influència de la digitalització es fa especialment perillosa en terrenys  com el de la salut, en el que es treballa amb un volum enorme de dades a diferents nivells. Això ha generat un gran desafiament, resultat de la tensió entre la seguretat i la privacitat.

Es diu que el segle XXI les dades han passat a ser l’actiu més important. Alguns inclús l’anomenen “el nou petroli” fent al·lusió al gran valor que posseeixen en el context de la societat contemporània: la societat de la informació. La política global ha concentrat esforços en protegir les dades personals, de manera que aquestes es trobin protegides davant la vertiginosa esfera digital.

El Reglament com a eina de protecció de dades

El nou Reglament General de Protecció de Dades, conegut com a RGPD, és una regulació posada en marxa per la Unió Europea, el Parlament Europeu i El Consell de la Unió Europea per reforçar la protecció de dades a tota la Unió. La protecció de dades és un dret ciutadà fonamental i té com a objectiu proporcionar un major control sobre les dades personals i millorar la seguretat en l’àmbit digital.

El pas a entorns digitals comporta nous reptes, encara més, si es tracta d’informació sensible com la informació de salut o l’historial mèdic d’un pacient.

La protecció de les dades personals a EAPVIC ha estat sempre un pilar clau, treballant en la seguretat i la bona gestió de la informació. De fet, degut els nombrosos riscos potencials, es vetlla per salvaguardar aquestes dades mitjançant mesures de protecció a tots els nivells possibles. Una d’elles és el nomenament d’una persona encarregada d’assessorar i guiar l’entitat en temes relacionats amb la protecció i seguretat de les dades, anomenada Delegat de Protecció de Dades (DPD).

Què són les dades personals?

Són tota la informació relativa a una persona física viva identificada o identificable. Per exemple:  el nom, els cognoms, el domicili, l’adreça de correu electrònic o les dades de localització. (Més informació: RGPD, article 4, apartat 1).

Importància de la signatura dels consentiments informats

Un dels punts rellevants, que volem fer arribar a tots els usuaris, és la importància de l’actualització dels consentiments informats amb el nou reglament. En aquest document, caldrà marcar si el pacient vol rebre SMS per confirmació de visites, si vol ser informat d’estudis d’investigació, entre altres. Com a entitat, aquest consentiment és essencial per dur a terme l’activitat assistencial de forma més àgil i pràctica pels ciutadans, agilitzant els tràmits i coneixent la voluntat de cada usuari respecte els diferents processos de dades que es porten a terme al centre.

Davant els nous reptes i oportunitats que es presenten en aquesta nova societat de la informació, cal comptar amb eines que assegurin que aquestes dades estan degudament protegides, que no es perden i que estan exposades al mínim risc possible.  A més, cal potenciar i defensar que la part interessada pugui exercir els seus drets en protecció de dades de manera fàcil, lliure i segura.

La cohesió del recolzament de la ciutadania, la responsabilitat institucional i una estratègia global de protecció de dades, ajudarà a seguir creant ambients més confidencials i segurs pel tractament de les dades dels nostres pacients.

Quins són els drets dels usuaris en el nou RGPD?

Les persones tenen Dret a ser informades sobre el tractament de les seves dades personals, a obtenir l’accés a les seves dades personals; i a demanar que les dades personals que siguin incorrectes, inexactes o incompletes es corregeixin, se suprimeixin o es limitin. Tenen també Dret a la portabilitat de les dades personals inicialment tractades per un centre a un altre centre diferent (p.ex. Un pacient marxa a viure a una altra comunitat autònoma i vol endur-se la seva Història Clínica (HC)).

Com a usuari pots exercir aquests drets a l’Equip d’Assistència Primària Vic per obtenir informació sobre el tractament que es realitza sobre les teves dades personals. Aquests drets es poden trobar en la pàgina web de l’entitat (www.eapvic.org) i pel seu exercici, pots visitar l’espaiExercici de drets”.


Marc Vila Muntadas, Delegat de Protecció de Dades (DPD) EAP Vic – CAP El Remei / Twitter: @EAPVIC / www.eapvic.org

Data publicació: Juny 2022


Pots descarregar aquest article en format PDF: