Protegim la vostra salut, protegim les vostres dades

Amb l’avenç cap a les comunicacions digitals, s’ha posat de manifest la necessitat de disposar d’eines per limitar l’accés i el tractament de dades personals en tots els àmbits, i en especial en àmbits tan delicats com el sanitari.

La protecció de dades ha guanyat pes els darrers anys, a mesura que la digitalització de les comunicacions ha anat creixent, i especialment degut a la situació sanitària.

Totes les pàgines web a les quals accedim ens demanen que autoritzem el tractament de les nostres dades personals a través de les “cookies”.
En l’àmbit sanitari, en canvi, aquest consentiment ha de ser informat, voluntari i explícit, donada la sensibilitat de les dades que es tracten.

Com es regula el tractament de les meves dades?

Des de 2018 la normativa reguladora del tractament de dades personals que s’aplica a tot el territori nacional està recollida al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), creat amb l’objectiu de que les persones puguin disposar d’un major control sobre les dades personals i de millorar la seguretat en l’àmbit digital.

És fonamental que les persones tinguin clar quins són els seus drets en matèries relacionades amb el tractament de les seves dades (accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició), i com exercir-los. Tota aquesta informació la podreu trobar resumida i explicada a la web del centre.

Com afecta això a les meves comunicacions amb el meu CAP?

Per obtenir qualsevol comunicació que impliqui, de manera directa o indirecta, el tractament de dades personals a través de mitjans digitals com l’e-mail o SMS, cal tenir signat el document pel tractament de dades. 
Això inclou informació sobre campanyes de salut, resultats, derivacions, recordatoris de visites, la revista FerSalut, entre d’altres, ja que tot i que el contingut del missatge no sigui personalitzat, el número de telèfon i l’adreça electrònica estan considerats com a dades personals.

Com puc expressar el consentiment pel tractament de les meves dades?

  1. Al taulell del centre, on podeu demanar el formulari per al tractament de dades, i entregar-lo per al seu registre.
  2. Online, a la web del centre trobareu dues formes d’expressar-lo:
  • Model de formulari, que podeu imprimir i entregar al taulell.
  • Formulari online, que podeu omplir i enviar directament a través de la web.

Ajuda’ns a cuidar de les teves dades adreçant-te al CAP per actualitzar el teu consentiment informat.


Marina Gràcia, Delegada de Protecció de dades Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg

Data publicació: Juny 2022


Enllaços d’interès:


Pots descarregar aquest article en format PDF: