El desenvolupament emocional del nadó: l’autoestima com a objectiu

Des que un nadó està a la panxa de la seva mare i durant la seva infantesa, la correcta estimulació, una bona comunicació i les pautes educacionals marcaran el seu desenvolupament emocional, dotant-lo d’autoestima i seguretat.

Durant l’embaràs  

En l’etapa prenatal, el nadó està connectat a la seva mare física i emocionalment. La mare transmet l’aliment i també el seu estat d’ànim a través de mediadors químics com les endorfines, que indueixen benestar a ambdós.

Les emocions positives de la mare indueixen al nadó sensacions de plaer, activant ja diferents zones del seu petit cervell i fomentant la interconnexió neuronal.

Es recomana a la futura mare que controli la nutrició, descansi de forma adequada i faci activitats sense risc en les que se senti realitzada i gaudeixi. També s’aconsella que practiqui tècniques de relaxació, exercicis corporals i de respiració adequats al mes de gestació. Així, mare i fill es beneficiaran de la senzilla i saludable estimulació prenatal.

A partir del naixement 

En aquest moment s’inicia l’estimulació postnatal, que podria definir-se com una tasca d’entesa-atenció per part dels pares, i que comença amb la seva atenta i curiosa observació i implicació en l’alimentació, el son, la higiene i el massatge.

Els primers 6 mesos, el procés de maduració física i psicològica és exponencial. Es completa l’organització del sistema nerviós central. Les experiències que visqui el nadó seran els estimulants o inhibidors dels corresponents senyals que formaran la xarxa neuronal i determinarà tant el seu desenvolupament intel·lectual com patrons bàsics de la seva personalitat del futur.

El comportament instintiu pot aparèixer inclús en absència d’estímuls, però no l’activitat mental superior.

És important que els pares aprenguin la comunicació no verbal del seu fill (gestos, tipus de plor…), perquè condicionarà la seva intel·ligència emocional.

Un ambient familiar amb bona comunicació, atenció, jocs i estima estimularà les reaccions reflexes que ajudaran al nadó a exercitar tots els sentits, inclús el desenvolupament emocional.

En funció de la resposta emocional que rep el nadó, es pot desenvolupar una resposta neuronal lenta i generalitzada, que seria el cas de carència d’estímuls o sensacions; o fomentar unitats conductores ràpides, de gran eficiència per la seva evolució i desenvolupament, en cas d’estímuls positius i sensacions agradables o de plaer.

A partir del primer any és el moment d’establir pautes educacionals que permeten al nen viure en harmonia familiar i en societat de manera integrada i constructiva.

Quan els pares són capaços de transmetre a l’infant que està acompanyat per algú que és capaç de controlar diferents situacions que van sorgint, li estem fomentant seguretat amb el seu entorn, i això serà la base de la seva autoestima.

Els nens necessiten un referent que els guiï, sense oblidar que posar-los límits forma part de l’aprenentatge imprescindible que si no tenen, reclamaran de la pitjor manera.

Posar límits es pot fer sense confrontació i des de la calma, sempre que utilitzem un llenguatge comunicatiu adequat a cada edat i a cada moment.

Si no els sabem posar límits ara, en el futur ells no els sabran posar als altres.

Els pilars que fomentaran l’AUTOESTIMA del teu fill/a són:

  • Una adequada estimulació primerenca.
  • Saber interpretar manifestacions emocionals del nadó a través del llenguatge corporal de gestos, sons o diferents plors.
  • Establir pautes educacionals basades en el llenguatge comunicatiu adequat a cada edat i moment.

Encarna Carvallo, Pediatra EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes / Twitter: @CapSarria

Data publicació: Abril 2022


Enllaços d’interès:


Pots descarregar aquest article en format PDF: