L’equip d’Atenció Domiciliària del Cap Sarrià

Malgrat la situació actual, des del CAP Sarrià mai hem deixat de cuidar als nostres malalts fràgils, adaptant l’atenció a la mida de les seves necessitats.

L’Atenció Domiciliària: com a casa enlloc

L’augment de l’expectativa de vida ha determinat un increment de l’envelliment poblacional amb major nombre de patologies cròniques i discapacitats. En aquest context, la consulta mèdica al Centre d’Atenció Primària (CAP) moltes vegades resulta insuficient per donar un seguiment adequat a aquesta franja poblacional.

L’envelliment comporta, amb molta freqüència, fragilitat i dependència per les activitats bàsiques de la vida diària, amb pèrdua de la mobilitat i d’altres capacitats, com el desplaçament al seu centre de salut.

Per millorar el seguiment del CAP de les visites domiciliàries, es planteja una visió diferent de les necessitats d’aquests pacients; amb un abordatge integral tant sanitari com social, centrada en les necessitats personals, amb un pla específic adaptat a cada persona i al seu entorn.

Al CAP Sarrià, amb l’objectiu de fer front a aquest nou repte i continuar oferint una atenció de qualitat, des de fa quinze anys, existeix un equip d’Atenció Domiciliària específic anomenat equip ATDOM, que complementa o en ocasions substitueix a l’atenció domiciliària que realitza el metge de família.

Què és l’atenció domiciliària?

És un conjunt d’activitats de caràcter sociosanitari i d’àmbit comunitari, que es realitza al domicili de la persona amb la finalitat de detectar, valorar, donar suport, cuidar, curar, tractar i fer seguiment de la persona amb problemes de salut i del seu entorn, potenciant la seva autonomia i qualitat de vida.

Qui som?

Som un equip específic de professionals que ens dediquem exclusivament a l’Atenció Domiciliària dels pacients de l’àrea d’influència del centre. El funcionament està basat en el treball interdisciplinari per tal de poder prestar una atenció transversal a les persones.

Actualment, l’equip ATDOM està integrat per dues metgesses de família i tres infermeres, a més de dues treballadores socials i una infermera gestora de casos que col·laboren amb l’equip.

Com ho fem?

Els pacients inclosos en el programa d’Atenció Domiciliària es beneficien d’una atenció multidisciplinària i de la mateixa cartera de serveis que s’ofereix al centre CAP Sarrià, amb algunes excepcions.

Quin perfil de pacients tenim?

Pacients d’edat avançada, patologia crònica que limita la mobilitat, malalties en fase terminal, alteracions cognitives greus, barreres arquitectòniques al domicili o al voltant que impedeixen el desplaçament del pacient al CAP, risc d’aïllament social o dèficit d’autonomia, entre altres.

Quin és l’objectiu?

Apropar el CAP als domicilis, tenint en compte que molts pacients prefereixen ser tractats a casa seva en lloc de l’hospital, oferint assistència sanitària i social a totes aquelles persones que per diferents motius no poden desplaçar-se al nostre centre. Així mateix fer seguiment de malalties cròniques, reaguditzacions de les mateixes i acompanyament al final de vida.

Segons diferents estudis, els pacients presenten menys nombre de complicacions i un  major grau de satisfacció, el que es tradueix en una millora de la qualitat de vida, menys mortalitat i menor cost sanitari.

L’Atenció Domiciliària ofereix un servei d’alta qualitat assistencial a les persones amb més vulnerabilitat en el seu entorn, convidant a participar de la intimitat de les seves llars i de les seves vides.

És pura Atenció Familiar i Comunitària. És pura Atenció Primària!


Ana M. Bozzone i Verónica Guillot, Metgesses de família EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes / Twitter: @CapSarria

Data publicació: Octubre 2021


Enllaços d’interès:

https://www.fersalut.cat/2021/07/26/la-memoria-i-les-capacitats-cognitives-activem-la-nostra-ment-evitem-oblits/

https://www.fersalut.cat/2021/06/18/pacients-informats-decisions-compartides/

https://www.fersalut.cat/2020/02/07/relacio-i-tracte-saludable-en-persones-amb-deficits-de-memoria/


Pots descarregar aquest article en format PDF: