Vacunació Covid en infants i adolescents

Des del mes de gener de 2021, en la majoria dels països europeus, ha crescut la incidència de la covid entre els adults joves i adolescents, alhora que s'ha reduït la de les persones de més de 60 anys. La incidència del grup de 10-19 anys s'ha situat al nivell dels adults joves, considerant-se efecte directe de la vacunació extensa de les persones de més edat.

Les taxes d’hospitalització dels adults de més de 60 anys s’han reduït a favor de les de 25 a 59, mentre que les dels adolescents continuen essent molt rares, sobretot en els que no tenen criteris de risc (obesitat, hipertensió, diabetis, etc.). Així i tot, hi ha estudis que apunten per un major risc global associat a l’edat entre 10 i 19 anys, com és la síndrome multisistèmica pediàtrica. Recentment s’ha comunicat la presència creixent de simptomatologia persistent, després de diverses setmanes des del diagnòstic, entre els majors de 10 anys.

A més, la creixent presència de noves variants de SARS-CoV-2 és més evident en els joves. Això es relaciona directament amb la vacunació de la gent gran, però també amb la major freqüència d’interacció social dels adolescents.

S’observa un augment evident i galopant de la transmissió de la malaltia entre els adolescents.

Efectivitat de la vacuna en aquestes edats

S’ha demostrat l’efectivitat de les 4 vacunes de la Covid que es posen a Catalunya sobre la reducció de la transmissió comunitària del SARS-CoV-2. D’aquí que, a mitjans de maig de 2021, es va fer una recomanació universal de vacunar a tots els adolescents a partir dels 12 anys al Canadà, USA i més tard a Alemanya i Itàlia, des que l’ACIP (Comitè assessor de vacunes dels USA) va determinar que la Covid-19 en adolescents és un problema de salut pública important.

Objectius de la vacunació als adolescents

Partim de la base que la vacuna ofereix protecció individual del vacunat, però també ofereix protecció indirecta en reduir la circulació del virus en la comunitat. Vacunant als adolescents volem aconseguir:

  1. Reducció de la transmissió i indirectament de la simptomatologia persistent en adolescents afectats.
  2. Evitar i prevenir l’impacte de la pandèmia a nivell de salut mental dels adolescents.
  3. Permetre que es puguin mantenir oberts els centres educatius, ja que es tracta d’una prioritat en salut pública. Hi ha evidència científica que el tancament de l’escola de forma aïllada no és una mesura efectiva, a diferència del grup bombolla que ha resultat molt exitós (grup estable de convivència) junt amb les mesures d’higiene, distància, mascareta i ventilació.
  4. Reduir la possibilitat que noves variants del virus comportin una major incidència de formes greus en adolescents.

L’Equip d’Atenció Primària continuarà sent clau en el bon desenvolupament del nou curs escolar. També s’està treballant en el model d’Escola Promotora de Salut. Les dues entitats treballaran colze a colze per guanyar salut a l’escola.

Les famílies, per la seva banda, han d’estar conscienciades a seguir en tot moment les pautes i indicacions recomanades per Salut, que actuarà segons l’evolució de la pandèmia.


Dra. Rosamaria Casademont i Pou, Pediatra Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg

Data publicació: Juliol 2021


Enllaços d’interès:

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/novedades-ACIP-gripe-covid-dengue-rabia

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-report-outlines-considerations-covid-19-vaccination-adolescents


Pots descarregar aquest article en format PDF: