Pacients informats, decisions compartides

El canal web “Decisions Compartides” del Departament de Salut de Catalunya està orientat a ajudar els pacients a prendre decisions sobre la cura de la seva salut i posa al seu abast tota la informació i eines necessàries per corresponsabilitzar-los en la seva elecció. Aquesta iniciativa, que actualment inclou 10 àmbits d'acció a l'entorn de la salut, promou un canvi de model en l’atenció sanitària on professionals i pacients participen activament i de comú acord en el procés de decisió.

Informa’t, Comparteix i Decideix

Quan un pacient rep un diagnòstic d’enfermetat, s’inicia un procés que l’obliga a valorar informació i a prendre decisions sobre com gestionar la seva malaltia. La recollida d’informació és el primer pas, però tots volem que l’atenció sanitària sigui receptiva a les nostres necessitats i desitjos. Necessitem obtenir explicacions clares i comprensibles dels professionals, valorar conjuntament la selecció de proves, les diferents opcions de tractaments… i que en tot aquest procés es tinguin en compte les nostres preferències.

Es tracta doncs que pacient i professionals de la salut puguin dialogar, valorar i acordar com afrontar la malaltia i l’estil de vida més adient tenint en compte tant el diagnòstic i el coneixement científic, com les preferències personals que millor s’adapten a les necessitats de la persona malalta. Per tant, en el procés de decisions compartides:

  1. El professional sanitari informa de les diferents alternatives amb els seus pros i contres, beneficis i riscos.
  2. El pacient exposa les seves vivències, preferències i expectatives.
  3. Finalment, tots dos valoren i trien amb corresponsabilitat, de comú acord.

Aquest procés més col·laboratiu ajuda a les persones a sentir-se més tranquil·les i confiades davant l’opció triada i permet als professionals de la salut adaptar les opcions de tractament als desitjos del pacient. Alhora el pacient, en prendre part en les decisions, també se sent més implicat i és més probable que segueixi el pla acordat i s’obtinguin millors resultats de salut.

El professional de la salut acompanya al pacient a participar en la presa de decisions sobre la seva salut, fet que li permet sentir-se ben informat, rebre el tractament adequat a les seves necessitats i tenir més control de la malaltia.

decisionscompartides.gencat.cat

Canal web amb recursos i eines d’ajuda en la presa de decisions sobre: Anticoncepció, Atenció al final de la vida, Esclerosi múltiple, Diabetis mellitus tipus 2, Artrosi de genoll, Reconstrucció mamària, Aneurisma d’aorta abdominal, Síndrome del canal carpià, Malaltia renal crònica avançada i Càncer de pròstata localitzat.

A continuació us detallem dues de les eines, del canal temàtic “Decisions Compartides”, per ajudar els pacients a prendre decisions sobre la seva salut:

  • L’elecció d’un mètode anticonceptiu  

Eina d’ajuda per conèixer tots els mètodes d’anticoncepció disponibles per poder triar el que millor s’adapti al teu estat de salut, necessitats i preferències personals. Els continguts proporcionen informació basada en l’evidència científica, actualitzada i escrita en un llenguatge de fàcil comprensió. També inclou un apartat interactiu que ajuda als usuaris en la selecció d’una opció d’anticoncepció.

  • L’atenció al final de la vida  

La participació del pacient en la presa de decisions adquireix una importància rellevant sobretot en la fase final de vida. Quan una persona pateix una malaltia incurable en fase avançada o terminal, necessita una atenció on les cures pal·liatives esdevenen prioritàries, amb la finalitat d’alleugerir el patiment i garantir la qualitat de vida i la dignitat de la persona. En aquest procés, el malalt té el dret i el deure d’expressar les seves preferències i els seus valors, i acordar amb el seu entorn i els professionals sanitaris quin tipus d’atenció vol rebre.

Aprovació de la Llei de regulació de l’eutanàsia

El 18 de març de 2021 va ser aprovada la Llei, que entrarà en vigor el mes de juny, que reconeix el dret a sol·licitar i rebre la prestació de l’eutanàsia a aquelles persones que compleixen els requisits legalment establerts per rebre aquesta ajuda per morir dignament. La Llei també recull els drets i deures dels professionals que participin en la prestació.


Data publicació: Juny 2021

Enllaços d’interès:

http://decisionscompartides.gencat.cat/ca/inici/ 

http://decisionscompartides.gencat.cat/ca/decidir-sobre/anticoncepcio/

http://decisionscompartides.gencat.cat/ca/decidir-sobre/atencio_final_vida/


Pots descarregar aquest article en format PDF: