L’auxiliar d’infermeria a l’Atenció Primària del CAP El Remei de Vic

Des dels inicis del CAP El Remei, sempre s’ha comptat amb la figura del tècnic de cures auxiliar d’infermeria (TCAI). El seu rol, dins d’un Centre d’Atenció Primària, és essencial i variat pel bon funcionament, ja que s’ocupa de diferents tasques que han anat incrementant al llarg dels anys.

Tasques de l’equip TCAI

Fins a l’inici de la pandèmia per Covid-19, l’equip de TCAI estava format per 2 persones, la Núria i en Ferran, i entre els dos realitzàvem totes les tasques.

  • Tasques de suport pel bon funcionament del centre: fer les compres de material i de medicació mitjançant un programa informàtic per tenir controlat l’estoc i caducitats, a banda de la realització de les comandes, la seva recepció i la pertinent col·locació.
  • Diàriament es fa un control i organització de tot el material i medicació que hi ha d’haver a les consultes i, mensualment, fem una revisió general de les seves caducitats.
  • Control i revisió mensual acurada de l’estat del maletí d’urgències, del carro d’aturades cardíaques i el codi IAM, que consisteix en la revisió, reposició i/o substitució de la medicació i material sanitari (sigui perquè s’ha utilitzat o hi ha medicació caducada).
  • Un cop al mes ens desplacem als consultoris de Santa Eulàlia de Riuprimer i de Sentfores-La Guixa, que depenen funcionalment de l’EAP Vic, per fer el control de la medicació i material necessaris.
  • Periòdicament ens ocupem de fer el control de funcionament del desfibril·lador i també de l’aparell de glicada, que serveix per poder mirar al moment el control de la diabetis només amb una petita mostra de sang del dit.
  • Cada dia al matí fem la centrifugació dels tubs d’analítiques i les entreguem al transportista del laboratori concertat.
  • Gestionem el préstec de crosses, nebulitzadors i tensiòmetres.
  • Desinfecció i esterilització de l’instrumental que s’utilitza.

Les tasques i funcions a nivell general d’un TCAI són: gestió de comandes, reposició de material per les consultes, esterilització de l’instrumental, PCR/Test Antigen Ràpid (TAR), i tècniques i proves complementàries.

Vessant assistencial del TCAI

  • Col·laborem amb el personal sanitari en la realització d’una varietat de funcions i proves complementàries: electrocardiograma, espirometries, audiometries, Holter cardíac, Holter de Tensió Arterial, Dopplers, nebulitzacions. I també en la realització de cirurgies de mínima incisió. Tota aquesta varietat de proves queda registrada en una agenda, generada segons la demanda.
  • Des de fa anys, el CAP El Remei col·labora en el programa d’intercanvi de xeringues (PIX). Els TCAI som els responsables d’aquest programa.

Degut a la pandèmia de la Covid-19, per reforçar les tasques esmentades més la realització de PCR i Test Ràpids d’Antígens (TAR), així com donar suport al gestor COVID per fer proves a centres concertats (residències, escoles, etc.), s’ha contractat a més personal TCAI: la Sandra i en Germán.

Menció especial: Esment a una persona molt important, la Maria Pujol, auxiliar de clínica durant 24 anys al centre i que el darrer mes de juliol es va jubilar. Una gran persona i una gran professional que ens ha transmès tota una experiència i els valors de la nostra feina.


Núria Jordà i Ferran Mora, TCAI EAP Vic / Twitter: @EAPVIC

Data publicació: Juny 2021


Enllaços d’interès:

www.eapvic.org

https://www.fersalut.cat/tag/eap-vic-sud/


Pots descarregar aquest article en format PDF: