Sobre la salut dels professionals de la salut en temps de pandèmia

Després de més d’un any de pandèmia, qui més qui menys, ha pogut sentir, pensar o fer moltes coses que mai hauria pogut imaginar. La consciència d’aquesta situació excepcional ens hauria d’encarar vers una actitud d’acceptació que ens permetés avançar en una gestió el més saludable possible de les nostres vides. Resistir-nos, instal·lar-nos en la queixa i en l’espera tensa de què “la solució” arribi ràpid i des de fora pot empitjorar el nostre malestar.

Aquesta primera reflexió és aplicable també als professionals de la salut. La majoria d’elles i ells, des de la seva vocació de servei als altres, han estat formats i educats per treballar orientats a la cura i el guariment dels seus pacients. Han rebut, en canvi, molt poca formació per ser conscients de la seva pròpia vulnerabilitat, com a persones i, sobretot, com a professionals amb una funció de molta responsabilitat i exigència.

A la Fundació Galatea, amb més de 23 anys treballant per la salut dels professionals de la salut, sabíem ja abans de la pandèmia i a través de diferents estudis, que la percepció de mala salut mental en aquests professionals és superior a la de la població general. És evident que, amb la pandèmia, la salut mental dels professionals ha quedat encara més malmesa. Al servei de Tele Suport Psicològic (900 670 777) que vàrem posar en marxa a l’inici de la crisi sanitària, hem atès quasi 1.400 professionals, amb una mitjana de gairebé 4 intervencions per professional. Malgrat aquestes xifres, som conscients que la demanda ha estat baixa. Això és preocupant, ja que són molts els estudis que posen de manifest la incidència del patiment emocional en els professionals de la salut. Com hem dit, els professionals, mentre senten que són necessaris a la línia assistencial, tendeixen a no pensar en les seves necessitats i a aguantar. La por a l’estigma associat als trastorns mentals és una altra de les variables a tenir en compte.

Arribats a aquest punt, s’escau apostar per incloure la formació en gestió emocional, en l’afrontament de dificultats i en el treball en equip també a les universitats, on es forma en ciències de la salut. D’altra banda, el sistema sanitari, que té l’obligació de crear les millors condicions per garantir el dret a la salut de tots els ciutadans i ciutadanes, també ha de vetllar per la salut dels professionals. Per als professionals de la salut, cuidar-se no és una opció. És un imperatiu ètic i deontològic.

Creada el 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, la Fundació Galatea vetlla per la salut i benestar de tots els professionals de la salut (medicina, infermeria, veterinària, farmàcia, psicologia, odontologia i treball social) i garantir així una millor qualitat assistencial a la població. www.fgalatea.org


Antoni Calvo, Director Fundació Galatea

Data publicació: Juny 2021


Pots descarregar aquest article en format PDF: