PCR, Antígens i Serologies. Què és què?

Arran de la pandèmia per la COVID-19 hem començat a sentir parlar de diversos tests o proves per detectar si una persona està o ha estat afectada pel virus del SARS-CoV-2. Aquestes proves són útils, però no totes serveixen per al mateix, ni ens donen la mateixa informació.

Actualment hi ha 3 tipus de test que s’estan realitzant depenent de la situació de cada persona, el seu estat de salut o de la situació que l’envolta. Aquests tests son: la prova PCR, el test d’Antígens i la prova serològica. Cada una d’elles s’enfoca a detectar si hi ha presència del virus o si n’hi ha hagut abans, de maneres molt diferents, per tant cal saber quan es fa servir cada prova per a reduir al màxim el marge d’error.

Aquestes proves són de pràctica comuna en l’àmbit sanitari per detectar diverses malalties des de fa molts anys.

Prova PCR

És una prova que detecta part de l’ARN (material genètic) del virus present al nostre cos. La presa de la mostra es realitza mitjançant un hisop, amb el qual es realitza un frotis a la zona bucal i posteriorment s’introdueix pels dos orificis nasals per poder fer el frotis a la zona nasofaríngia. És en aquestes dues zones on es troba en més quantitat el virus.

Un cop recollida la mostra es trasllada al laboratori per a fer l’anàlisi, el qual triga unes 4 hores a completar-se, per tant aquesta prova està limitada a la capacitat analítica dels laboratoris clínics.

És possible donar positiu en la prova PCR dies després d’haver passat la malaltia, ja que es pot seguir detectant restes de material genètic del virus, encara que aquest ja no sigui contagiós.

La prova PCR és la més comuna per diagnosticar la infecció per SARS-CoV-2, donada l’alta capacitat per detectar el virus.

Test d’Antígens

Aquesta prova el que fa és detectar la proteïna present en el virus. El procediment per a la presa de la mostra és el mateix que en la prova PCR, tot i que tan sols és necessari el frotis nasofaringi. Els resultats de la prova d’antígens s’obtenen en un màxim de 15 minuts, cosa que permet una ràpida actuació en cas de donar positiu. L’inconvenient d’aquesta prova és que depèn de la quantitat de virus que hi hagi per detectar-lo en el test.

Prova serològica

Es tracta d’una prova per detectar la resposta immunitària del nostre cos mitjançant els nivells d’anticossos que hem produït per fer front a la infecció. Diguem que els anticossos són les defenses que tenim contra el virus, per tant, si detectem defenses contra el virus, sabem de manera indirecta que hem estat en contacte amb el virus, ara mateix o anteriorment. Hi ha diferents tipus d’anticossos, els que ens interessa destacar són:

  • IgM: el sistema immunitari els crea en molta quantitat quan estem en la fase aguda, és a dir, quan la infecció està activa. Són els nostres “soldats”.
  • IgG: el sistema immunitari crea aquestes defenses quan la infecció ja ha passat, per fer front a la infecció en un futur en cas que tornem a entrar en contacte amb el virus. Seria la nostra “policia” que vigila, i en cas de detectar el mateix virus genera una resposta per fer-hi front.

L’objectiu de les vacunes, d’aquesta i altres malalties, és precisament generar aquestes defenses (anticossos IgG) per tal que el nostre cos reconegui el virus i pugui fer-hi front sense patir la malaltia.


Dra. Irene Mayol,Metgessa de família i Albert Planchuelo, Infermer. EAP Poble Sec – CAP Les Hortes / Twitter: @CAPLesHortes

Data publicació: abril 2021


Enllaços d’interès:

Canal Salut. Proves de detecció COVID-19


Pots descarregar aquest article en format PDF: