L’hipotiroïdisme

L’hipotiroïdisme és una patologia molt prevalent en les consultes d’Atenció Primària. Es tracta d’un trastorn produït per la reducció o manca de producció d’hormona tiroïdal que té lloc en la glàndula tiroide.

Causes i símptomes

Es pot produir espontàniament (sobretot per malaltia autoimmune) o després d’una inflamació de la glàndula també anomenada tiroïditis; l’hipotiroïdisme també el podem trobar davant l’ús de fàrmacs amb toxicitat tiroïdal com l’amiodarona, el liti o l’interferó i, més rarament, davant d’un càncer de tiroide.

Un dels trets més coneguts i característics és que es manifesta per un cansament inespecífic i per tant cal descartar-lo sempre que aparegui una astènia, una obesitat, una anèmia, una demència, una elevació de transaminases o un colesterol elevat de manera inesperada, entre d’altres.

Sovint també sol presentar-se amb un creixement de mides de la mateixa glàndula que anomenem goll (o “bocio” en castellà).

Típicament afecta en una proporció de 3 a 1 al gènere femení.

Diagnòstic i tractament

Els paràmetres més usats per tal de diagnosticar-lo són la medició de la TSH i de les hormones tiroïdals.

La valoració inicial la farà el metge de família i davant de dubte amb una interconsulta amb l’endocrinòleg. Sovint sol ser pertinent demanar una ecografia de la tiroide per tal de complementar el seu estudi i valorar les mides de la glàndula així com la presència de nòduls coexistents.

Una vegada definida l’etiologia cal decidir si cal iniciar el tractament. Arribats en aquest punt ens trobem amb freqüència en una situació intermèdia que anomenem hipotiroïdisme subclínic, on el funcionament de la glàndula està lleument alentit però no el suficient com per a manifestar símptomes clars.

El tractament més habitual és la Levotiroxina (per exemple: Eutirox®), en monodosi al matí i en dejú. Aquest fet és important doncs el seu aprofitament pot ser interferit pels aliments o altres medicaments (per exemple: suplements de calci o ferro). Així trobem que per a gent de més de 60 anys amb hipotiroïdisme de llarga evolució i/o malaltia del cor coexistent les dosis més habituals oscil·len entre 50 i 75 mcg/dia.


Gabriel Cuatrecasas, Metge de Família EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes / Twitter: @CapSarria

Data publicació: abril 2021


Enllaços d’interès:

Levotiroxina per a l’hipotiroïdisme. Que cal saber?

Clínica Universidad de Navarra. Hipotiroidismo.


Pots descarregar aquest article en format PDF: