Les EBAs, entitats d’Economia Social

ACEBA al XVIII Congrés Internacional d’Economia Social de CIRIEC-Espanya

Què vol dir ser una organització d’Economia Social? Segurament aquest és un bon espai per explicar als nostres usuaris i lectors que els centres de salut que integrem ACEBA, més enllà d’oferir serveis públics de salut a la nostra població, som entitats d’economia social. En aquest context, podem afirmar que “promovem un major grau d’implicació dels professionals en el procés de desenvolupament, racionalització i optimització del sistema sanitari públic”, tal com estableix la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, contribuint així a l’interès general.

Una mostra de com les Entitats de Base Associativa sanitàries (EBAs) s’adeqüen plenament en la seva organització i funcionament als principis identitaris de l’Economia Social que determina la Llei, es va presentar al “XVIII Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España” que es va celebrar els dies 17 i 18 de setembre al Tecnocampus Mataró-Maresme, amb la col·laboració de la Càtedra d’Economia Social de la UPF i la Fundació Roca i Galès. Un punt de trobada de reconegut prestigi en el qual ACEBA va presentar la comunicació “Las Entidades de Base Asociativa Sanitarias (EBAs). Un instrumento de la Economía Social para la gestión de los Servicios Públicos Sanitarios”.

La comunicació, que pot consultar-se íntegrament a la pàgina web d’ACEBA, està estructurada en dues parts ben diferenciades. A la primera part es fa un recorregut per l’entramat d’actes, instruments, i disposicions legals que regulen l’Economia Social i les EBAs, per verificar que aquestes entitats compleixen els principis de l’Economia Social. A la segona part es descriuen els excel·lents resultats assistencials i econòmics dels nostres centres, emmarcant-los com un instrument de l’Economia Social d’èxit per a la provisió dels serveis sanitaris públics.

Pel seu model de gestió i naturalesa jurídica, les EBAs formem part del grup d’entitats que la Unió Europea considera que millor s’ajusten als paràmetres desitjats per col·laborar amb les Administracions públiques per a la provisió dels serveis públics d’atenció a les persones (sanitaris, socials i educatius). Però ens cal avançar i formalitzar la seva condició d’entitats d’economia social per gaudir dels avantatges i de les obligacions que aquesta categoria jurídica comporta legalment. Per això és necessari que les EBAs estiguin degudament acreditades i que siguin incloses als Catàlegs d’Entitats d’Economia Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Situades a l’economia del coneixement, les EBAs haurien de ser considerades una alternativa d’interès per a oferir solucions professionals a problemes territorials i/o estructurals del sistema públic de salut.


Dr. Ramon Vilatimó. Metge de Família. EBA Centelles. President ACEBA

Dr. Toni Iruela. Metge de Família. EBA Vallcarca. Director tècnic ACEBA

Sr. Josep Lluís Lafarga. Advocat especialitzat en Dret Públic. Assessor Jurídic ACEBA


Data publicació: Desembre 2020

Pots descarregar aquest article en format PDF: