Per una salut sexual responsable

Els mètodes anticonceptius són aquells que impedeixen o redueix significativament les possibilitats d’un embaràs en una relació sexual vaginal.

Cal tenir en compte que l’eficàcia dels mètodes anticonceptius varia i depèn del seu bon ús i que només dos d’ells, els preservatius masculins i els femenins són els únics mètodes que protegeixen de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i del VIH, la resta tan sols ofereixen protecció envers l’embaràs.

Podem classificar-los en 4 grups: mètodes barrera, mètodes mecànics, mètodes hormonals i mètodes irreversibles.

Els mètodes d’anticoncepció permeten gaudir de la sexualitat compartida evitant el risc d’un embaràs no previst o una infecció de transmissió sexual. Cada persona ha de decidir quin mètode s’adapta millor a la seva situació personal.

Mètodes barrera

Impedeixen l’entrada de l’esperma a l’úter, evitant la unió de l’òvul i l’espermatozou. Són segurs i amb molt pocs efectes secundaris.

 • Preservatiu masculí. Eficàcia: 97%

Funda prima i elàstica, freqüentment de làtex, que es col·loca al llarg del penis quan està erecte. D’un sol ús. Molt accessible i de baix cost.

 • Preservatiu femení. Eficàcia: 95%

Petita bossa de plàstic fi (poliuretà), que s’introdueix a l’interior de la vagina. D’un sol ús. Pot col·locar-se abans de la relació i no cal retirar-lo immediatament després de l’ejaculació. Es pot utilitzar també en la penetració anal.

 • Diafragma. Eficàcia del 92-96% envers la prevenció de l’embaràs, però no protegeix de les ITS ni del VIH.

Caputxa de goma (làtex o silicona) que es col·loca al fons de la vagina i cobreix l’entrada de l’úter. Ús amb crema espermicida. Col·locació dues hores abans de la relació sexual i cal mantenir-ho fins a 6-8h posteriors a l’última relació sexual. Un cop retirat es renta i es guarda dins el seu envàs.

Mètodes mecànics

 • Dispositiu intrauterí (DIU). Eficàcia: 98-99%. No protegeix de les ITS ni del VIH.

Es tracta d’un petit objecte, freqüentment de polietilè amb filament de coure, que es col·loca a l’interior de l’úter. Dificulta el pas dels espermatozous cap a les trompes, alhora que impedeix la implantació de l’òvul en cas de fecundació. Durada de 3 a 5 anys. Col·locació i extracció per metge.

 • DIU hormonal, és el mateix dispositiu amb una impregnació hormonal i durada d’uns 5 anys.

Mètodes hormonals

Eviten l’ovulació mitjançant la presa d’hormones en dosis determinades. Cal prescripció mèdica. No protegeixen de les ITS ni del VIH.

 • Píndola. Eficàcia: 99%

Fàrmac que conté estrògens i/o progestàgens. Diferents tipus segons dosis hormonal i pauta de presentació.

 • Anell vaginal. Eficàcia: 99%

Anell de plàstic flexible que es col·loca a la vagina durant 3 setmanes. Allibera estrògens i gestàgens per tal d’evitar l’embaràs. No finançat per la Seguretat Social.

 • Pegat setmanal. Eficàcia: 99%

Fina làmina quadrada que s’enganxa sobre la pell i allibera estrògens i gestàgens que passen a la sang. No finançat per la Seguretat Social.

 • Implant subcutani. Eficàcia: 99%

Petita vareta flexible, es col·loca per via subcutània i allibera petites quantitats d’hormones (gestàgens). Dura entre 3 i 5 anys. Com a efectes secundaris poden produir alteracions en el cicle menstrual, com sagnats més freqüents al principi o la desaparició total de la regla.

 • Injectable. Eficàcia: 99%

Injeccions intramusculars (gluti o braç) amb gestàgens, cada tres mesos.

Mètodes irreversibles  

Mètodes altament efectius, però cal tenir en compte que aquests mètodes requereixen una intervenció quirúrgica on es produeix una secció i/o lligadura dels conductes. S’han de plantejar com a mètodes definitius, normalment són indicats per a persones que no desitgen tenir fills/es en un futur.

 • Lligadura de trompes. Eficàcia: 99%

Consisteix a seccionar o obstruir les trompes de Fal·lopi de la dona, la qual cosa impedeix que l’òvul que es desprèn de l’ovari es trobi amb els espermatozous.

 • Vasectomia. Eficàcia: 99,5%

Secció dels conductes deferents en l’home, s’interromp la trajectòria dels espermatozous.


Catalina Fons, Infermera i Verónica Guillot, Metgessa de família EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes / Twitter: @CapSarria

Data publicació: agost 2020


Enllaços d’interès:

Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats

La contracepció. Sexe Joves. GenCat

ITS. Canal Salut. ASPC.


Pots descarregar aquest article en format PDF: