I tu, què fas quan et cremes?

La rutina i el “no parar” del dia a dia moltes vegades ens porta a autotractar aquelles cremades que en un primer moment no ens semblen rellevants... Però, quan una cremada comença a ser important? I, quins passos hem de seguir per curar adequadament una cremada a casa?

Les cremades són lesions tissulars produïdes per l’efecte de diferents agents que causen lesions o mort cel·lular. Tenen tres conseqüències: pèrdua de líquids, pèrdua de calor i pèrdua de l’acció de barrera.

Les infermeres i infermers d’Atenció Primària atenem diàriament pacients amb tota mena de cremades, una primera valoració per un professional sanitari sovint és essencial. Les ferides que produeix una cremada són danys als teixits vius a causa de l’acció de diferents agents físics com poden ser el foc, líquids, objectes calents, radiació, corrents elèctriques, fred, químics (càustics) i biològics. Tots ells provoquen una alteració que pot anar des d’un envermelliment fins a una destrucció total de les estructures dèrmiques i subdèrmiques.

La vellesa i la infància són les etapes de la vida on es produeixen el nombre més gran de cremades, és per això que la prevenció d’aquestes és encara més important. Quan parlem de PREVENCIÓ ens referim a accions bàsiques com no deixar que els nens s’acostin a la zona on s’està cuinant, vigilar amb els estris més relacionats amb els accidents domèstics (paelles, olles de pressió, microones, porta del forn, etc.) A més a més, també és important vigilar els endolls i allargadors elèctrics.

Tipus de cremades

Existeixen tres tipus de cremades segons la seva intensitat i profunditat: les de primer grau, segon grau i tercer grau. S’analitzen tenint en compte l’extensió de la pell cremada, la profunditat i la localització.

  • Les de PRIMER GRAU són aquelles cremades més externes que produeixen un envermelliment a la pell i que no causen danys profunds. Un exemple molt clar serien les cremades de sol a la platja. El seu principal tractament serà el refredament i vigilància. Es recomana ruixar la ferida amb aigua tèbia durant 20 minuts.
    Amb les cremades solars hem de tindre en compte donar aigua al pacient per via oral sempre que no estigui vomitant i estigui conscient. També es recomana posar la persona afectada a l’ombra o en un lloc fresc amb aire condicionat.
  • Les de SEGON GRAU s’originen quan es troba danyada la primera capa de la pell i es lesiona la segona, acostumen a produir dolor intens i a vegades la cremada ve acompanyada d’una ampolla que acaba drenant líquid. En aquests casos s’hauria de demanar visita amb el respectiu infermer/a com més aviat millor per tal de fer una valoració de la ferida. S’aconsella refredar la ferida i cobrir amb gases estèrils fins al moment de la visita al centre.
  • Les de TERCER GRAU i per tant més importants per la seva gravetat, són les que danyen la pell arribant inclús a perjudicar músculs i ossos. A vegades són difícils d’identificar i passen desapercebudes, ja que no són tan doloroses en un primer moment. És de vital urgència en el moment que es veuen afectades àrees compromeses per estètica i/o funció com poden ser el cap, coll, mans, peus, perineu, genital i articulacions majors. En aquest cas és important trucar aL 112 tan aviat com es pugui. Es recomana aplicar gases humides damunt la cremada, però mai gases fredes o gel.

Una correcta assistència inicial a casa en el primer moment de la cremada facilita el procés de curació. És important unificar els consells i aclarir què hem de fer en un primer moment, és per això, que des del CAP restem a la disposició de tothom per atendre una cremada.

Les cremades causades per productes químics als ulls (lleixiu o alcohol) es tracten en un primer moment posant el pacient cara avall i abocar aigua contínuament als ulls i cara. Seguidament, trucar a emergències per descartar lesió òptica.


Mar Canals, Infermera ABS Alt Camp Oest

Data publicació: Juny 2020


Informació addicional d’interès:

CAP Alcover

Canal Salut. Cremades


Pots descarregar aquest article en format PDF: