En moments excepcionals, persones excepcionals

La revolució del coronavirus s’ha instal·lat a les nostres vides. Aquí i arreu del món. Paraules com pandèmia, contagi, símptomes, frenar la corba i confinament han esdevingut trending tòpic aquests dies. Però darrere d’aquesta situació d’excepcionalitat hi ha una gestió molt important de l’abordatge que en fem totes i cada una de les persones, individual i col·lectivament. Cal una reflexió serena sobre tot allò que fem i el que sentim en aquests moments en què la societat sembla viure entre el caos i la incertesa.

Per fer front a la gran demanda sanitària de la població, els Equips d’Atenció Primària hem reestructurat els circuits de funcionament habitual, adaptant-nos diàriament al nou moment, amb voluntat de servei, amb responsabilitat social, amb vocació per la nostra professió. Tot plegat amb un únic objectiu: garantir la seguretat dels professionals per poder assegurar la continuïtat dels serveis assistencials als nostres usuaris, amb qualitat i integritat. Atendre als possibles infectats per la COVID-19, però també a la resta de pacients que necessiten la nostra cura, principalment als col·lectius més vulnerables i a les urgències.

Amb aquesta voluntat de cuidar, fer-ne el seguiment i estar al costat dels nostres pacients, especialment els més fràgils, els oferim una atenció en salut molt més proactiva, mitjançant vies no presencials com són les trucades i l’atenció digital a través de La Meva Salut. Recordem que aquests dies els usuaris poden donar-se d’alta a aquesta plataforma digital per telèfon. Així els evitem els desplaçaments i podem atendre’ls trobant-se a casa.

Malgrat els grans esforços dipositats pels equips sanitaris, els recursos del sistema de salut -humans i materials- són limitats. Cal prendre’n consciència i fer-ne l’ús adequat en el moment necessari. Cal seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i mantenir-nos informats mitjançant canals oficials de comunicació.

En moments com el que vivim, és clau la responsabilitat de cadascú de nosaltres per vetllar per la pròpia salut, l’autocura i procurar per la salut de les persones del nostre entorn. És un exercici de gratitud, de valentia i de solidaritat que ens ajudarà a preservar la salut del món.

Moltes gràcies a tots els professionals sanitaris i al suport i confiança de la població per ajudar-nos a fer-ho possible.


Comitè Editorial FerSalut

Data publicació: Abril 2020