COpartícips i COresponsables amb la salut de tots! 
XXII Jornades ACEBA “Salut a totes les polítiques”

Tots podem fer salut! Les XXII Jornades ACEBA posen en valor iniciatives promogudes des de diferents àmbits i sectors empresarials que beneficien la salut de la població.

Les 3’s de la Jornada: salut, social i sostenibilitat

Més enllà de la tasca dels centres sanitaris i dels professionals de la salut, totes les organitzacions poden contribuir a millorar el benestar físic, psíquic i emocional de les persones. En la XXIIa edició de les Jornades ACEBA es van presentar una mostra de 21 experiències provinents de diferents sectors que tenen una influència directa en la salut de la població. En aquest mosaic plural es va fer palès que els determinants de la salut van més enllà de la pròpia salut i que tot allò que ens envolta és susceptible d’afavorir o de perjudicar la salut.

Durant la jornada es van dur a terme 6 grans blocs de ponències, entre les quals es va posar en coneixement accions concretes proactives amb la salut, que provenen d’àmbits allunyats de l’entorn sanitari, com pot ser, l’arquitectura i l’urbanisme. Com fer pobles més saludables i hotels responsables amb el benestar dels seus clients. També altres exemples interessants com què fan algunes empreses d’alimentació, des dels petits productors fins al gran consum; com contribueixen tots ells a educar per una alimentació saludable i sostenible. Accions de salut pública centrades en la persona per promocionar i protegir la salut. Saber ser crítics amb els missatges audiovisuals als mitjans de comunicació, promoure els bons hàbits en l’ús de les noves tecnologies i conèixer què entenen avui per salut i benestar els joves i adolescents. Viure positivament l’experiència de ser veïns i veïnes, i la participació ciutadana al territori, són algunes de les experiències que van escenificar la presència de la “Salut a totes les polítiques” i com incideixen favorablement en millorar la qualitat de vida del seu entorn.

Iniciatives de diferents àmbits i sectors empresarials contribueixen activament al canvi cap a un model social basat en la consciència del paper de cadascú en la salut i benestar de les persones i de la comunitat.

Experiències innovadores als centres de salut

En el marc de les Jornades es va organitzar un Concurs de Pòsters amb l’objectiu de conèixer altres iniciatives en salut. Es van presentar fins a 40 treballs, la majoria promoguts per centres de salut amb un clar enfocament comunitari i social.

La salut comunitària, TICs i igualtat de gènere centren la temàtica dels pòsters guardonats.

Tot un èxit de participació

Més de 200 persones de diferents àmbits i sectors assisteixen a les XXII Jornades ACEBA “Salut a totes les polítiques” que es van celebrar el 22 de novembre al Castell de Peralada, organitzades per l’EAP Albera Salut. Per primera vegada, la trobada anual de les EBAs promou la participació de nous agents del teixit social i econòmic de Catalunya.

Reconeixements ACEBA a la trajectòria professional

ACEBA va reconèixer la tasca de 4 metges i 4 infermeres per la seva dedicació i vinculació a l’Associació: Dr. Aranalde (EBA Sarrià Vallvidrera Les Planes), Dr. Descarrega (EBA Alt Camp Oest), Dr. Fàbrega (EBA Pediatres dels Pirineus), Dr. Pellejà (EBA Alt Camp Oest), Sra. Guinovart (EBA Alt Camp Oest), Sra. Margenat (EBA Sarrià Vallvidrera Les Planes), Sra. Reig (EBA Vic) i Sra. Zapata (EBA Centelles).


Comitè Organitzador XXII Jornades ACEBA

Data publicació: Gener 2020


Informació addicional d’interès:

Programa XXII Jornades ACEBA

Presentacions de les ponències presentades a les Jornades

Pòsters presentats al Concurs de Pòsters