Quina picor! Tindré sarna?

Entre els anys 2010-2017 es van declarar a Catalunya 115 brots de sarna que van afectar a 947 persones. No és una malaltia de declaració obligatòria, però sí quan esdevenen brots. Actualment hi ha més casos per una detecció precoç als serveis epidemiològics. És important activar protocols d’inspecció, vigilància, per tal de determinar-ne l’origen dels brots i adoptar mesures adequades.

Què és?

La sarna o escabiosi és una malaltia causada per un àcar anomenat “Sarcoptes Scabiei”. Aquest es transmet de persona a persona a partir del contacte directe i perllongat. És una malaltia contagiosa i no té res a veure amb qüestions d’higiene corporal.

Existeix una forma clínica greu anomenada “Sarna Noruega” que es presenta en persones amb alteracions immunitàries. La picor no és tan intensa però la dermatitis és més greu, presentant lesions crostoses. Aquestes crostes acumulen milers d’àcars sobre la pell i suposa un alt risc de transmissió.

Com actua?

La femella és un àcar de 0,3 – 0,5 mm i el mascle una mica més petit. El mascle es mor després de copular i un cop fertilitzada la femella s’introdueix a la pell i excava la superfície (creant túnels), on diposita els ous (entre 40 – 50), provocant irritació, erupció i picor intensa.

El període d’incubació és entre dues i sis setmanes i entre un i quatre dies en persones que anteriorment han patit la malaltia.

És important tenir en compte que, abans de l’aparició dels símptomes, poden contagiar igualment la malaltia.

Quins són els símptomes?

Els símptomes més freqüents són picor intensa, especialment durant la nit (solen interrompre la son) o després d’un bany amb aigua calenta, així com després de realitzar exercici físic intens. Provoca erupció i butllofes que es trenquen en gratar-se, podent produir una infecció secundària a la pell.

Quina és la localització més freqüent?

Es localitza normalment entre els espais interdigitals de les mans, cara lateral dels dits, cara interna dels canells i avantbraços, plec submamari i genitals, arèola mamària, peus, aixelles i natges.

En nens pot aparèixer a la cara, planta dels peus i palmells de les mans.

Com puc saber si tinc sarna?

El diagnòstic sospitós es realitza a partir dels símptomes que explica la persona que ho pateix, es poden detectar línies vermelloses de 2 – 15 mm amb granets vermells.

Sempre que sigui possible, el diagnòstic s’hauria de confirmar amb l’observació al microscopi d’una mostra d’escames obtingudes mitjançant raspat de les lesions.

Quin és el tractament que puc fer?

S’utilitzen cremes o locions que eliminen els àcars i els ous, aquestes actuen de forma immediata a la seva aplicació. Normalment l’aplicació de la crema se sol repetir al cap d’una setmana.

L’aplicació va des del coll fins a la planta dels peus. Es recomana administrar a la nit i esperar de 10 a 15 minuts abans de vestir-se. S’ha de deixar actuar com a mínim 12 hores.

És important insistir en les zones més afectades, com els espais interdigitals (incloses les ungles), aixelles, plecs mamaris, natges o genitals.

Després del tractament la picor pot continuar en un període de 2 a 4 setmanes.


Cristina Damians López, Infermera EAP Dreta Eixample – CAP Roger de Flor / Twitter: @caprogerflor

Data publicació: octubre 2019


Informació addicional d’interès:

Canal Salut. Sarna.

Tractament de la sarna. Canal medicaments.

MedlinePlus. Sarna.

Procediment d’actuació davant un brot d’escabiosi en l’àmbit sanitari.

Salut Pública. Brots de sarna a Catalunya.