Insulina en la diabetis mellitus de l’adult, pros i contres


La insulina és una de les hormones més importants que té el cos per a regular la glucosa del nostre metabolisme. La seva síntesi de manera fisiològica la realitza el pàncrees, però en el cas de patir una diabetis aquesta síntesi sol ser defectuosa.

Doctor, cal que em posi insulina?

En la diabetis tipus 2, que veiem molt sovint en els Centres d’Atenció Primària, la fabricació natural de la insulina va disminuint al cap del temps de tal manera que, si el pacient no ha tingut cura de la seva malaltia amb altres teràpies, pot passar que precisi administrar-se insulina com a tractament.

La insulina històricament ha estat associada a una sèrie d’estigmes i falses creences que la relacionen amb complicacions, com ara problemes a la retina, o amb la creença que produeix més amputacions, però en canvi és un medicament ben conegut i contrastat que si s’usa apropiadament, proporciona tot un seguit de beneficis.

És cert que per major comoditat del pacient i en ser una teràpia injectable se sol deixar com a darrera opció terapèutica, fet que ocasiona que coincideixi amb fases més avançades de la malaltia, on comencen a aparèixer determinades complicacions. Però cal tenir present que aquestes no són causades per la insulina, sinó per al propi mal control de la malaltia.

Com l’haig d’usar?

  • Habitualment se sol iniciar amb 1 única injecció al vespre de les anomenades insulines lentes o ultralentes, que tenen una durada mitjana dins el cos d’entre 12 i 40 hores.
  • Funcionen amb uns bolígrafs precarregats d’insulina, que solen servir per a diverses setmanes.
  • Les agulles s’enrosquen al seu extrem distal i s’han de canviar cada 1-3 dies com a màxim, ja que el bisell es va llimant en cada punxada i podria al cap dels dies notar-se més a la pell.
  • Les agulles de 4-5 mm de llargada són menys doloroses i funcionen bé en qualsevol persona, sigui prima o obesa.
  • Podem guardar les insulines en fresc a la nevera, però no al congelador.
  • Un cop obrim un bolígraf es pot conservar a temperatura ambient, a menys de 30 °C.
  • Quan finalitzem el bolígraf el portarem al punt Sigre de la farmàcia.

Les zones de punció s’han d’anar variant cada dia, sent les més comunes a la panxa i a les cuixes.

Què haig de vigilar quan em poso insulina?

Un dels aspectes més importants a vigilar són les anomenades hipoglucèmies, que són baixades de sucre (normalment per sota de 70 mg/dl) que es manifesten amb marejos, suor freda, nàusees o sensació d’esvaïment.

Per aquest motiu, per evitar-ho es recomana l’autocontrol rutinari entre 3-7 cops a la setmana emprant la mesura de la glucèmia al dit de la mà (glucèmia anomenada capil·lar).

Cal ser curós amb els horaris de menjar i en cas de sospita confirmar-la amb una altra mesura (el CAP sol proporcionar les màquines a tots els usuaris d’insulina) i prendre seguidament un vas amb sucre o un suc de fruita.

També hem de vigilar no punxar als mateixos punts cada dia, per evitar engruiximents o atròfies de la pell que interferirien posteriorment la correcta absorció de la insulina.


Gabriel Cuatrecasas, Metge de Família EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes / Twitter: @CapSarria

Data publicació: octubre 2019


Informació addicional d’interès:

Canal Salut. Diabetis.

Canal Salut. Hipoglucèmia.