Els nostres fills, hiperconnectats i sense parlar

L’ús excessiu d’aparells com mòbils o tauletes com a mètode de distracció o com a joguina, podrien estar afavorint el retard en l’adquisició del llenguatge en nens i nenes que no tenen cap altra dificultat afegida.

Els dies de lleure, les vacances i els caps de setmana són bons moments per dedicar als fills fent activitats diverses alhora que conversem i parlem amb ells. La comunicació entre pares i fills és essencial per al correcte desenvolupament de l’infant i per reforçar els vincles afectius. Sovint però el ritme de vida accelerat i la falta de temps dels pares, ens fa delegar en els mòbils o tauletes les estones de joc.

L’ús de noves tecnologies ens fa la vida més fàcil en molts aspectes, tant a escala laboral com en àmbits més lúdics. Quan parlem de nens, la inclusió de tauletes i portàtils com a suport educatiu a les aules ha suposat un recurs molt útil que facilita els aprenentatges i inclús pot incrementar la creativitat del nen/nena.

Així i tot, malgrat els avantatges evidents, quan es tracta de nens d’1 a 3 anys en edat d’adquirir el llenguatge, l’ús reiteratiu està dificultant aquest desenvolupament fins al punt cada cop més freqüent de nens de 2 anys amb retard de llenguatge inicial. Aquest problema està incrementant en els darrers anys, i pot implicar també problemes en el desenvolupament integral del nen/nena, com dèficit d’atenció, problemes d’aprenentatge, augment de la impulsivitat i disminució de la capacitat d’autoregular-se.

El nen o la nena parlarà més a mesura que se li parli més

El desenvolupament primerenc del llenguatge necessita estimulació i interacció. El fet que jugui amb una tauleta o un mòbil és un bon estímul cognitiu, que afavorirà moltes àrees cerebrals, però necessita estímul oral per part dels pares o persones a càrrec per tal de desenvolupar la conversa i adquirir les diferents habilitats que s’han de donar durant una estona d’interacció amb els altres, com saber utilitzar els torns de parla i entendre l’ús o pragmàtica que s’està fent del llenguatge.

El llenguatge es desenvolupa a través del joc

La manera en què creixen els nens és a través del joc, que participa en tots els processos de desenvolupament. Del joc depèn el desenvolupament de la imaginació i la creativitat, per aquest motiu és molt important que les estones que el nen està sol, no només es distregui amb un mòbil o una tauleta. Necessita el desenvolupament del joc simbòlic (quan imita situacions no presents en el moment, com fer veure que és veterinari o fer veure que parla per telèfon), essencial per un bon desenvolupament del llenguatge donat que el nen verbalitza i fa un relat de què va fent, i això li permet anar creant situacions i construir el seu coneixement del món.

Les estones de joc en família i parlar molt amb l’infant han de ser les activitats principals del dia a dia dels nostres petits.

Els nens petits creen el vincle afectiu amb el dispositiu

Una altra conseqüència de l’ús excessiu de la tecnologia per als moments de joc és el dèficit de vincle afectiu que es crea amb els pares. Quan el nen/nena dedica molt de temps a distreure’s i jugar amb la tauleta o el mòbil, en comptes de jugar amb els pares i la resta de la família, estableix aquest vincle amb els dispositius, el que podria causar addicció i esdevenir en una generació amb relacions emocionals i vincles afectius poc sans i amb un impacte negatiu per la comunicació amb els altres, ja que l’habilitat per adquirir aquests lligams s’estableix en la primera infància i s’arrossega la resta de la vida.

Això no vol dir que retirem dràsticament un mòbil o una tauleta al nen, ja que pot servir d’estimulació cognitiva i per incrementar la seva creativitat, però hem de ser curosos en les estones que el nen juga amb els dispositius i no fer un ús exclusiu d’aquests per als moments de joc.


Raquel Díaz Paniagua, Unitat d’atenció a l’usuari – Logopeda, EAP Dreta de L’Eixample- Cap Roger de Flor / Twitter: @caprogerflor

Data publicació: Juliol 2019


Informació addicional d’interès:

Els infants i l’ús de les noves tecnologies. Revista FerSalut.

Avantatges i desavantatges de les noves tecnologies. Com fer-ne un ús racional. Revista FerSalut.

Infants i adolescència. Canal Salut

Vols veure com el teu fill gaudeix de l’estiu? Faros Coneixement.