Promovem l’envelliment actiu! Estils de vida saludables i entorns favorables en gent gran

Segur que heu sentit alguna vegada que “el codi postal influeix més en la salut que el codi genètic”. Efectivament, les persones que viuen en àrees geogràfiques socioeconòmicament desfavorides tenen un pitjor estat de salut. Mitjançant polítiques públiques de salut i accions concretes en cada territori, es poden reduir aquestes desigualtats i millorar la salut general de les persones.

Els determinants socials de la salut

Determinades intervencions dirigides a la comunitat poden contribuir a mitigar l’impacte de factors estructurals com el nivell educatiu o el nivell socioeconòmic, i beneficiar positivament en la salut de les persones.

  • Millora de l’autocura, incorporant estils de vida saludable, sobretot aquells relacionats amb l’alimentació i l’activitat física.
  • Millora de l’alfabetització en salut a través de la millora de la comunicació amb els professionals sanitaris i la presa de decisions informada sobre diversos aspectes de la vida quotidiana.
  • Millora del capital social, mitjançant el suport mutu i la participació en activitats socioculturals i comunitàries.

Millorar la salut i reduir les desigualtats? És possible!

Les ciutats són els territoris que concentren majors desigualtats en salut. L’estudi AEQUALIS i la intervenció “Sentir-nos Bé” mostren com es pot contribuir a reduir les desigualtats en salut mitjançant una intervenció grupal dirigida a persones grans que viuen en zones urbanes desfavorides.

L’estudi AEQUALIS i la intervenció “Sentir-nos Bé”

L’objectiu de l’estudi AEQUALIS ha estat reduir les desigualtats en salut mitjançant una millora de la percepció de l’estat de salut en persones grans que viuen en zones urbanes desfavorides i que han participat en una intervenció grupal denominada “Sentir-nos Bé”.

Aquesta intervenció es va dur a terme durant 12 sessions setmanals de dues hores a 16 centres d’atenció primària de Barcelona, Badalona, Blanes, Cornellà, Hospitalet de Llobregat i Reus, entre 2016 i 2018. Nou de les 12 sessions van tenir lloc en el mateix centre de salut, i tres es van realitzar fora del centre: un passeig saludable pel barri, una visita a un supermercat, i una visita a un equipament de la comunitat (centre cívic, casal de gent gran, etc.).

Els llocs escollits per a les sortides van ser consensuats prèviament pel grup i la dinàmica grupal va abordar els valors, expectatives i necessitats individuals. Aquestes activitats van permetre generar suport mutu entre les persones participants i crear un clima de confiança en el que poden trobar ajuda per reconèixer els hàbits i la presa de decisions quotidianes que poden millorar o canviar per assolir un estil de vida més actiu i saludable.

L’estudi AEQUALIS ha estat promogut per la Fundació Salut i Envelliment UAB i l’Equip d’Atenció Primària Sardenya amb la col·laboració de RecerCaixa.

Quins resultats hem obtingut?

L’estudi AEQUALIS és un assaig clínic controlat i aleatoritzat. Això vol dir que els participants s’assignen a l’atzar en grups separats (grup experimental i grup control) per comparar diferents tractaments o intervencions. L’eficàcia de la intervenció “Sentir-nos Bé” s’ha avaluat mitjançant procediments quantitatius i qualitatius. En el cas de l’anàlisi quantitativa, els resultats mostren que la participació en l’estudi millora la salut autopercebuda d’ambdós grups (el grup experimental i el grup control), però a l’any de seguiment la millora només persisteix en les persones que formen part del grup experimental.

Els resultats també indiquen una millora del component mental de la qualitat de vida -tot i que l’efecte es perd al cap d’un any-, així com una millora sostinguda de la simptomatologia depressiva i un efecte positiu en evitar l’augment de la prescripció d’antidepressius.

Per altra banda, tot i que els resultats quantitatius no detecten canvis en les variables de capital social, autocura i alfabetització en salut, l’anàlisi qualitativa permet identificar impactes percebuts en suport social i el sentiment de pertinença i com aquests han possibilitat millores en benestar i canvis d’hàbits de vida saludable, així com un major interès en la participació en activitats comunitàries.


Equip de recerca del projecte AEQUALIS (@EstudiAequalis):

  • Dra. Rosa Monteserín Nadal. Equip d’Atenció Primària Sardenya / @RMonteserin
  • Dra. Laura Coll-Planas. Fundació Salut i Envelliment UAB / @fsie_uab
  • Dr. Sergi Blancafort Alias. Fundació Salut i Envelliment UAB / @BlancafortSergi

Data publicació: Juliol 2019


Informació addicional d’interès:

Prevenció i promoció de la salut. UAB.

Menjar, envellir, bellugar-se. Revista FerSalut.