Oci nocturn, diversió, riscos i salut pública: Q de Festa! Nits de Qualitat

L’oci nocturn es dona en espais i contextos d’oci, on l’activitat principal és el “sortir de festa”. La festa té un component ritual i compleix unes funcions específiques dins la comunitat, com són la cohesió social i el trencament de la quotidianitat. El negoci de la nit i la seva indústria són un motor econòmic, turístic i cultural.

La festa és un espai on conviuen diversió, consum i risc

La substància predominant és l’alcohol, tot i que també s’observa que al consum d’alcohol se li poden sumar altres substàncies, com ara el tabac, cànnabis, cocaïna, MDMA o amfetamines, entre altres.

Alguns dels riscos de l’ús lúdic de substàncies i el context festiu són accidents de trànsit, intoxicacions, violència sexual, sexisme, coexistència entre festa i descans, baralles i incivisme, entre d’altres.

L’important no són les substàncies, són les persones.

El Projecte Q de Festa! Nits de Qualitat

“Q de Festa! Nits de qualitat” és un projecte marc per al treball transversal entre els diferents agents implicats en l’oci nocturn d’un territori, per a fer d’aquest un espai més segur, cívic i saludable, a través de 3 línies de treball: promocionar el “Q de festa”, impulsar “Taules Nits Q” de participació ciutadana al voltant de l’oci nocturn municipal i donar suport als grups d’iguals.

El distintiu Q de festa!

És un distintiu de qualitat atorgat per la Generalitat als locals d’oci. Per aconseguir el distintiu han de:

  1. Disposar d’etilòmetres per les persones que ho sol·licitin i d’informació sobre les taxes d’alcoholèmia.
  2. Disposar de preservatius.
  3. Tenir durant tota la nit a disposició del públic com a mínim un aliment salat i un de dolç.
  4. Posar a disposició del públic taps per les orelles.
  5. Disposar d’un cartell o espai a la carta de “Còctels sense alcohol” i oferir-ne com a mínim 1.
  6. Permetre, facilitar, promoure i garantir l’assistència als cursos formatius del personal de barra en Dispensació Responsable d’Alcohol.
  7. Tenir penjada en un lloc visible la pancarta “Q de festa!”. Permetre intervencions per part d’alguns dels grups de reducció de riscos.
  8. Facilitar l’accés a aigua potable gratuïta. Correcció en les aixetes del bany (en número i posició, en temperatura i qualitat).
  9. Donar informació sobre el transport públic.
  10. Implicar-se en la prevenció del sexisme (punt lila, formació, protocols).

Víctor Galán Amador, Educador i Antropòleg. Col·laborador de la Subdirecció General de Drogodependències / nitsdequalitat@gencat.cat

Data publicació: Juliol 2019


Drogues. Gencat.cat

Q de festa! Nits de qualitat.

Projecte La Clara, missatges preventius relacionats amb les drogues.

Spora, Consultoria ambiental