Estossega quan beu? Podria patir un problema anomenat disfàgia.

La disfàgia és un trastorn que dificulta o impedeix el pas dels aliments sòlids o líquids de la boca fins a l'estómac. Va més enllà de la dificultat ocasional per empassar, que es pot produir quan es menja massa ràpid o no es masteguen prou els aliments; és de caràcter persistent i requereix tractament.

Signes de sospita de disfàgia 

La disfàgia afecta a persones de totes les edats, entre l’1,7% i l’11,3% de la població general, si bé té una incidència més elevada en persones de més de 75 anys. Els principals signes d’alarma son:

 • Dificultat incipient en empassar.
 • Tos durant o després d’empassar.
 • Canvis en el to de veu després de menjar o beure.
 • Presència de menjar residual a la gola.
 • Pèrdua de pes i de gana.
 • Infeccions respiratòries recurrents.
 • Febre d’origen desconegut.

A qui pot afectar?

Les causes que poden produir disfàgia són moltes, però les més freqüents serien en persones que han patit un Accident Vascular Cerebral (AVC), persones amb demència, Parkinson, Traumatismes Craneo Encefàlics, algunes Neoplàsies, fàrmacs…, si tenen un deteriorament en la seguretat de la deglució, poden fer una Broncoaspiració, és a dir, part del menjar va al tracte respiratori en lloc de l’aparell digestiu, provocant una infecció respiratòria que podria evolucionar a una pneumònia i, en casos de pacients fràgils, inclús a la mort. És per aquest motiu , que és molt important la detecció d’un pacient amb problemes de disfàgia.

Què es pot fer?

En primer lloc es farà un test al pacient per diagnosticar si pateix un problema de disfàgia, i es podrà saber amb quines consistències o textures d’aliments té més problemes en deglutir:

 • Textura líquida: aigua, suc, cafè, llet.
 • Textura nèctar (el líquid espassat cau en forma de fil): suc de tomàquet, iogurt begut, suc de préssec.
 • Textura púding (el líquid espassat cau en bloc): flam, gelatina, iogurt, crema de verdures. No pot beure’s en got, cal prendre amb cullera.

El seu metge valorarà si cal fer altres proves diagnòstiques.

Tractament

 • Preservar la via oral: ja sigui la tradicional, adaptada amb espasant, o amb suplements nutricionals.
 • Tractament postural + higiene de la cavitat oral. És important al menjar estar ben incorporat i inclús amb el cap una mica flexionat.
 • Fer exercicis de logopèdia.
 • Adaptació dietètica.

Si pateix tos amb el menjar o beure, o pateix infeccions respiratòries de repetició, vagi alerta, pot ser que pateixi disfàgia. Consulti al seu metge perquè adaptant la textura de l’aliment això pot millorar!

Recomanacions:

 • Mai no donar menjar o beure si la persona està adormida o molt nerviosa.
 • Intentar que l’entorn on es realitzi el menjar faciliti la concentració de la persona per evitar distraccions.
 • Si presenta TOS mentre beu o menja NO CONTINUÏ i esperi a que es recuperi.

Georgina de la Rosa, Estudiant de medicina, 5è curs UIC

Anna Gaspà Gamundi, Metgessa de Família EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes / @CapSarria

Data publicació: Maig 2019


Podreu trobar informació addicional d’interès a:

Disfagia. Medidas generales durante las comidas.

Sant Joan de Déu. Receptes per a pacients amb disfàgia.

Canal Salut. Disfàgia.