El Banc del Moviment. Xarxa solidària de productes de suport.

De vegades, ens trobem amb situacions a la vida, sigui per una malaltia o un accident, en les que necessitem un material de suport i no sabem on ens hem de dirigir. El Banc del Moviment és una proposta molt útil en aquestes circumstàncies.

És un servei municipal que ofereix cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats i altres productes de suport a persones de totes les edats, residents a Barcelona que tinguin una discapacitat i/o dificultats de moviment.

El Banc del Moviment funciona gràcies a la solidaritat de particulars i d’entitats que donen productes per la seva reutilització. Professionals els revisen, els homologuen i acompanyen les persones sol·licitants per assegurar-se que en fan un bon ús. I si hi ha demanda de materials no disponibles, se’n compren de nous.

Què hem de saber per fer una petició?

Es pot utilitzar el producte de suport durant 6 mesos; encara que el termini és prorrogable en cas de necessitat. Cal signar un document que indica que l’ús és temporal i que el material s’ha de retornar. També s’ha de deixar una fiança solidària. Cada mes es descomptarà una part per al manteniment dels diferents ítems. La part restant es tornarà quan es retorni el producte en qüestió.

Peticions i donacions

Cal que hi indiqueu el vostre nom i cognoms, el telèfon i/o el correu electrònic de contacte i l’ítem de suport que necessiteu.

També podeu contactar mitjançant el telèfon 610223707.

  • Per donar material de suport podeu contactar-hi per les mateixes vies. La recollida de les donacions és gratuïta a Barcelona.

O si ho preferiu, podeu lliurar el producte en un d’aquests punts d’atenció:


Maribel Yerga Mateos, Infermera Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi / @aprimariavsg

Data publicació: Maig 2019


Podreu trobar informació addicional d’interès a:

Ajuntament de Barcelona. Banc del moviment.

Barcelona + Sostenible