Els implants dentals

Els implants dentals són uns cargols d’un aliatge que té una alta proporció de titani. És un material totalment acceptat pel cos humà i no provoca al·lèrgies. La seva mida oscil·la entre els 7 i els 15 mm de longitud i solen ser d’uns 4 mm de diàmetre com a mitjana. Però per a què serveix? Quina funció fa? Com es posa?

Funció de l’implant dental

La dent està formada principalment per dues parts: l’arrel, que es troba dins de l’ós i que dóna suport, i la corona que és la part que es veu i la que està en contacte amb el menjar.

L’implant serveix per substituir l’arrel d’una dent, per tant s’ha d’introduir dins de l’ós. Més tard, quan s’està segur que l’implant està estable dins l’ós, es construeix una corona o funda que substituirà la segona part de la dent: la corona.

L’implant fa la funció de l’arrel: suporta la corona. La corona és qui rep totes les forces de masticació i trituració que transmet a l’implant i aquest a l’ós. És important valorar aquesta funció d’arrel, ja que fins que no han arribat els implants no teníem cap sistema de substitució d’una dent que pogués assumir el suport de la corona. El suport s’havia de buscar en les dents veïnes quan es confeccionava un pont o bé, en altres dents de l’arcada mitjançant ganxos, en el cas de fer aparells amovibles.

Col·locació de l’implant

L’implant es cargola dins l’ós mitjançant una intervenció quirúrgica relativament simple però que depèn de cada cas particular.

Actualment les tècniques quirúrgiques i els temps d’espera per carregar la corona s’estan simplificant molt. En casos favorables, es pot arribar a posar un implant sense fer punts i carregar una corona provisional de seguida, després d’haver-lo posat. Aquestes tècniques més enlluernadores i esperançadores corren uns riscos i només són indicades en casos concrets.

Aquí radica la decisió de l’implantòleg: decidir si realment es pot o no col·locar l’implant i si pot o no utilitzar una tècnica més simple o un tractament més sofisticat.

Els principals paràmetres que un implantòleg valorarà són:

  • Factors sistèmics: salut general del pacient, hàbits tòxics del pacient, col·laboració general (inclou hàbits d’higiene i nivell de confiança).
  • Factors anatòmics: quantitat d’ós disponible, longitud que haurà de fer la corona, la funció que haurà de fer a la boca i la càrrega que haurà de suportar.
  • Factors estètics: el comprimís estètic de la dent serà molt influent a l’hora de decidir la tècnica a utilitzar, el tipus d’implant i valorar les tècniques de regeneració de teixits durs i tous per a aconseguir el volum perdut.

És una tècnica molt segura avui dia que aconsegueix restablir la funció d’una dent. L’estètica, que és sinònim de semblança màxima a la dent natural, és més complicada d’aconseguir, i necessita encara temps. Una dent natural és inimitable perfectament però s’ha de lluitar per anar-nos-hi apropant el màxim possible.


Dra. Judit Masdevall i Dra. Núria Cortada, Albera Salut / @AlberaSalut

Data publicació: Maig 2019