Obrim els ulls a l’autisme

Amb aquest missatge pretenem donar visibilitat a un trastorn del desenvolupament que es manifesta en la infantesa i que genera deficiències en la comunicació, la interacció amb l’entorn i el comportament.

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

El TEA és un trastorn del neurodesenvolupament que té inici des de la primera infància i es manté al llarg de la vida. Es caracteritza per un desenvolupament anormal o deficient de la interacció i de la comunicació social que afecta en com una persona es comporta, interactua i es comunica amb els altres i com aprèn. Actualment se’n desconeixen les causes.

El TEA pot tenir una gran varietat de símptomes i manifestacions diferents, que poden variar en funció del grau de desenvolupament i l’edat, tot i que la base d’aquestes és la mateixa. Les deficiències i dificultats afecten bàsicament a tres esferes:

 1. Interacció social: Anormalitat de les conductes no verbals (mirades, gestos, expressivitat…), fracàs en la conversa en ambdós sentits, manca d’interès per compartir plaer i reciprocitat social i emocional…
 2. Comunicació i llenguatge: Retard en el llenguatge verbal i no verbal que dificulta la comunicació, alteració en el llenguatge expressiu i la conversa, llenguatge repetitiu, dificultats per a compartir el joc imaginatiu o per fer amics…
 3. Comportament: Patrons de conducta restrictius i repetitius com ara moviments o parla repetitiva, alta rigidesa cognitiva i de comportament, híper o hipoactivitat a determinats estímuls sensorials (excessiva sensibilitat a determinats sorolls, olors… o menys sensibilitat de l’habitual al dolor o la temperatura, per exemple).

A pesar d’aquestes dificultats (o punts febles), les persones amb TEA a nivell genèric tenen grans capacitats (o punts forts):

 • Molta memòria i capacitat d’acumular dades del seu interès.
 • Són persones detallistes i perfeccionistes en l’execució de tasques.
 • En TEA d’alt funcionament, bon nivell de llenguatge.
 • Alta capacitat visual.

La detecció precoç d’un infant amb alt risc de TEA permet iniciar les intervencions més adequades per al tractament de les seves dificultats.

Trencant mites

 • Els TEA no són agressius. Les dificultats i deficiències en la comunicació i comprensió de normes i rols els hi pot provocar comportaments disruptius que solen ser conseqüència d’una característica TEA, una crida d’atenció… és important observar quin és el desencadenant que el causa.
 • Els TEA no es curen, però una intervenció adequada centrada en els aspectes on es detecten més dificultats poden dotar a l’afectat de recursos i habilitats per afrontar amb satisfacció la seva vida diària i millorar l’adaptació personal, familiar i social.
 • Les capacitats intel·lectuals i variabilitat cognitiva són molt àmplies. No es pot parlar d’un perfil cognitiu homogeni, cal fer un abordatge des d’una vessant més individual de cada persona.

 

La Síndome d’Asperger (SA), és diferent del TEA?

Aquest síndome és un dels Transtorns de l’Espectre Autista (TEA) més comuns. Va ser reconegut per la comunitat científica l’any 1994 i va ser inclòs l’any 2013 dins del TEA. Tot i això, cal remarcar que la simptomatologia i les característiques són molt diferents en referència al diagnòstic d’autisme.

Els nens o adults diagnosticats de SA tenen un aspecte extern comú i un nivell d’intel·ligència i adquisició del llenguatge dins de la normalitat (inclús en algun cas poden estar per sobre la mitja), però presenten dificultats per relacionar-se amb els altres donant origen a comportaments inadequats que tenen conseqüències negatives per a ells i el seu entorn.

La seva prevalença és de 3/7 per cada 1.000 nens, amb una major incidència en nens que en nenes. Els pares o l’escola solen percebre les seves diferències i dificultats entre els 2 i els 7 anys. Un diagnòstic en edats primerenques, un bon ambient familiar i una adequada intervenció en l’àrea educativa són factors claus per al seu bon pronòstic, a fi de millorar les seves habilitats socials, el seu desenvolupament i la seva inclusió social.

L’Associació Asperger de Catalunya

És una associació formada per la unió de pares de família amb fills i adults afectats pel Trastorn de l’Espectre Autista, que treballa dia a dia per promoure el bé comú i la inclusió de les persones amb TEA dins la societat. Actualment tenen 850 famílies sòcies, 25 treballadors i 32 voluntaris que col·laboren en els diferents projectes que organitzen.

 • Es realitzen impressions diagnòstiques (proves i entrevistes) per orientar si un infant, adolescent o adult presenta simptomatologia TEA i poder oferir les recomanacions i intervencions més adients en cada cas.
 • Organitza intervencions per fomentar les habilitats socials i l’autonomia dels usuaris, a través de diverses activitats com tallers terapèutics individuals i grupals.
 • Ofereix formació teòrica i pràctica sobre el TEA en centres escolars, centres d’inserció laboral i qualsevol entitat que ho pugui demanar.
 • Tertúlies per pares i projectes específics pensats en les demandes dels seus usuaris: sexualitat, transició a la vida adulta, transició escolar de primària a secundària, activitats sòcio-esportives per millorar aspectes motrius i de relació, TEA en femení per fomentar les relacions socials entre iguals, etc.

Com a reflexió final, “cal que tant les administracions com tots nosaltres en tots els àmbits (educatiu, sanitari, laboral, personal, d’oci…) ens conscienciem de l’excepcionalitat del TEA, coneguem les seves particularitats i col·laborem en fer que aquesta societat esdevingui una societat inclusiva on es posi de manifest que una societat justa és aquella que accepta i permet que tota persona pot aportar i participar de manera plena i en igualtat de condicions, més enllà de veure únicament allò que ens incapacita i començar a veure tot allò que ens fa especials i únics”. (Associació Asperger de Catalunya).


Data publicació: febrer 2019

Informació addicional d’interès:

Associació Asperger de Catalunya

Canal Salut. Autisme