Un barri protegit – Taller de primers auxilis Cap Les Hortes

Els primers auxilis són les tècniques que apliquem, en un primer moment, a una persona ferida, accidentada o malalta abans que arribin els serveis especialitzats. Són de fàcil aplicació i molt útils quan succeeix un incident amb l’objectiu que les lesions millorin i/o no empitjorin.

Una bona educació en primers auxilis estalvia problemes greus de salut, dóna tranquil·litat a les persones i garanteix seguretat.

Per això pensem que tothom, des dels més petits als més grans, hem de saber coses que ens serviran per ajudar als altres en cas de necessitat.

En termes legals qualsevol ciutadà està obligat a socórrer una persona que necessiti ajuda. Es recull la llei a:

  • L’article 195 del Codi Penal
  • Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals
  • Article 51 de la Ley de Tráfico y Seguridad vial
  • Article 129 del Reglamento General de Conductores
  • Constitució Espanyola de 1978

Taller de primers auxilis al Cap Les Hortes

Des del grup d’urgències del Cap Les Hortes hem fet diferents actuacions en els últims anys amb l’objectiu que part de la població conegui la manera d’actuar en cas de necessitar-ho.

Hem fet formació en primers auxilis a professors de primària i secundària, monitors de menjador, monitors esportius, personal no docent a escoles, alumnes de batxillerat i gent gran.

Ara el nostre objectiu és arribar a tota mena de persones interessades a aprendre, per si algun dia cal ajudar algú.

I és per això que a partir del mes de gener de 2019 començarem a fer tallers de Primers Auxilis al CAP oberts a tothom.

Aprendrem com atendre situacions molt quotidianes, com cremades o ferides, i també situacions més greus on aplicarem la Reanimació Cardio Pulmonar, amb i sense desfibril·lador.

Pots demanar més informació al CAP Les Hortes: www.capleshortes.cat


Vanesa Closas Caballero, Infermera CAP Les Hortes-EAP Poble Sec /Twitter @CAPLeshortes / Facebook: CAP Les Hortes


Podreu trobar informació addicional d’interès a:

Infermera virtual

Salud 180

Cruz Roja