Oberts, plurals i responsables amb la salut

Les EBA som societats de professionals que proveïm serveis públics de salut a la població catalana. Cada una de les 11 entitats d’ACEBA donem cobertura sanitària a la població de la zona. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya determina l’assignació pressupostària de cada centre, en funció del nombre de persones a qui donem servei a cada territori, i és l’òrgan a qui rendim comptes de la nostra feina, segons els indicadors de salut estipulats cada any.

Som professionals de la salut al servei de la salut de les persones. SALUT en majúscules, la pròpia personal i la col·lectiva, del nostre entorn, de la nostra societat. SALUT determinada pels múltiples factors que intervenen, en positiu o en negatiu, en el nostre estat de benestar físic, psíquic i social.

La salut és un estat dinàmic i canviant que requereix donar resposta a les noves necessitats de la població. Els centres de salut hem de ser adaptables i flexibles, repensar els serveis de salut per millorar-los, des d’aquesta mirada holística, mantenint en tot moment la qualitat i garanties.

Les EBAs hem incrementat exponencialment el ventall d’activitats comunitàries en els darrers anys. Segons dades que podeu veure en la nostra Memòria anual d’activitat, l’any passat entre totes les EBAs hem realitzat entorn de 300 activitats adreçades a totes les franges d’edat i en múltiples formats, ja siguin tallers, sessions, xerrades informatives… Col·laborem i fem xarxa amb més de 135 entitats i agents del territori català.

Treballem plegats per promoure l’educació en salut i entre tots afavorir la bona salut de la població. Amb aquesta mirada globalitzadora i inclusiva posem a l’abast de tothom el nou portal FerSalut, amb informació, actualitat, i tot tipus de consells de salut vinculats a la prevenció, l’autocura, i en definitiva a aprendre a cuidar, procurar i estimar la salut.

Tot plegat, fent un ús responsable i metòdic dels recursos, aplicant polítiques d’eficiència i sostenibilitat i vetllant pel nostre entorn. Amb equips de professionals ben formats que són la nostra força. Professionals que vetllem per la salut, que estem al servei de les persones i que per sobre de tot, estimem allò que fem: cuidar-vos.


Dr. Ramon Vilatimó i Pujal, President d’ACEBA