Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte. Resultats de la 1a volta al CAP Alcover

El càncer colorectal és el càncer més freqüent en la població si es consideren els dos sexes. És el segon tumor més freqüent en les dones, després del de mama, i el tercer en els homes, després dels de pròstata i pulmó.

Per què un nou programa de cribatge?

La seva freqüència augmenta amb l’edat i la majoria dels casos se solen donar per sobre dels 50 anys. A la província de Tarragona més de 700 persones són diagnosticades cada any de càncer colorectal (CCR).

La detecció precoç del càncer colorectal té per objectiu detectar el càncer en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, fent que els tractaments siguin més efectius i augmentant les possibilitats de curació, podent disminuir la mortalitat per aquest tumor fins al 16%. En altres casos, la detecció precoç pot detectar pòlips, els quals són alteracions benignes de l’interior del budell, però que en el decurs del temps, podrien tornar-se malignes. La seva detecció i extirpació evita aquesta possible progressió.

El que es fa inicialment és una prova que ens permet identificar l’existència de sang oculta en femta (TSOF), recollint una petita mostra de femta, i si aquesta prova és positiva, suggerir la realització d’una colonoscòpia, prova que permet visualitzar directament tot el budell gruixut per dintre i la més efectiva per diagnosticar la causa concreta de la sang detectada en la prova de detecció de sang oculta en la femta (TSOF).

1a Volta feta al CAP Alcover

Al mes de març del 2016 l’ABS Alt Camp Oest va iniciar el seu programa de detecció precoç invitant des de la FUNCA (Fundació Lliga per a la investigació i Prevenció del Càncer) a participar en el programa a tots els homes i dones entre 50 i 69 anys, assignades al nostre CAP (d’Alcover, Vilaverd, La Riba, Montral i El Milà), mitjançant una carta enviada al domicili. Aquesta primera volta va finalitzar l’octubre del 2016, i es tornarà a engegar una nova volta cada dos anys. Per tant, la següent s’iniciarà al mes de març del 2018.

El que presentarem a continuació és un informe dels principals resultats obtinguts en aquesta primera volta, en el que intentarem explicar quines han estat les taxes de participació i de positivitat de les proves, els resultats de les colonoscòpies realitzades i els indicadors bàsics del programa a la nostra àrea bàsica.

La població diana (població de 50 a 69 anys) era de 1.524 pacients, la població convidada (població de 50 a 69 anys sense criteris d’exclusió) va ser de 1.419 pacients i hi van acabar participant 764 persones, la qual cosa representa un 53,88% del total.

Les 764 persones que van participar són les que van realitzar-se la prova del test de sang oculta en femta i es va obtenir un resultat de laboratori. La diferència de participació entre homes i dones és inexistent però sí que van participar-hi més les persones del grup d’edat més gran (dels 60 als 69).

La dada del gràfic següent compara la participació i la cobertura mínima coneguda de tota l’àrea bàsica. Van participar-hi 764 persones (un 53,9% de les 1.419 convidades) però sabem que hi ha pacients que s’han fet la prova de la colonoscòpia per altres vies i n’han informat als nostres professionals dels resultats, i això és el que coneixem com cobertura mínima coneguda (CMC), arribant al 55% de la població diana.

De les 764 persones que es van fer la prova de sang oculta en femta, en 54 casos, (gairebé un 7,1%), va resultar positiva.

Aquests resultats positius són els que donen lloc a continuar l’estudi amb la realització d’una colonoscòpia. Dels 54 pacients que van donar positiu, van acceptar fer-se la prova 51 (un 94,44%).

Els resultats assolits van ser:

  • 7 pacients van donar posi- tiu per a càncer invasiu.
  • En 10 pacients es va objec- tivar un adenoma d’alt risc (lesions premalignes).
  • En 11 casos un adenoma de risc mitjà.
  • En 9 casos un adenoma de baix risc.
  • I en 14 casos la colonoscòpia va ser negativa.

En el gràfic següent s’il·lustra el valor predictiu positiu d’aquestes troballes, que no és més que la probabilitat de tenir un determinat resultat quan es dóna positiu a la prova.

A tall de resum…

Si la colonoscòpia ha estat normal, s’informa que no és recomanable tornar a participar fins després de 10 anys, moment en el que li tornaran a enviar la carta si encara té entre 50-69 anys.

En els casos que es va detectar un pòlip o altres lesions benignes que s’extreuen durant la colonoscòpia, el seguiment ve determinat pel nombre, mida i característiques de les lesions i la infermera de cribatge s’encarrega de gestionar els controls corresponents.

Si es detecta un càncer en fases inicials hi ha més probabilitat de curació, de manera que de la forma més ràpida possible rebrà el tractament adequat.

És per això que des del nostre CAP animem a totes les persones que formen part del grup de 50 a 69 anys i rebin la carta en aquesta segona volta/fase del 2018, o en les fases que vindran els propers anys, hi participin i ajudin a millorar el diagnòstic precoç d’una malaltia greu, però que permet detectar lesions precursores (adenomes colorectals) que en una fase inicial no són malignes però que en una petita proporció poden malignitzar i que, si es tracten a temps, es redueix molt el risc d’emmalaltir, per tal de reduir la incidència i la mortalitat d’aquest càncer.

Si després d’haver llegit aquest article té dubtes en relació al Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte, esperem resoldre-li en el CAP o els consultoris mèdics de la nostra àrea bàsica.

També es pot trucar al 977 32 67 00 o enviar un correu electrònic a: programaprevenciocolon@ funca.cat


Jeroni Ferrer, Metge de Família ABS Alt Camp Oest / Facebook: CAP Alcover


Informació addicional d’interès:

FUNCA. Detecció precoç de càncer de colon i recte