La farmaciola de casa

A totes les cases cal tenir una farmaciola pels petits accidents domèstics que ens podem trobar en el dia a dia, així com per les malalties banals que podrem resoldre a casa.

Què hauria d’incloure?

Medicaments bàsics, material necessari per a fer una primera cura de petits accidents domèstics, i el llistat dels telèfons d’emergència.

Medicaments bàsics:

 • Analgèsics-Antitèrmics: serveixen per controlar el dolor i baixar la febre. Els més utilitzats són el paracetamol i l’ibuprofèn.
 • Crema per a cremades.
 • Algun producte per alleugerir la coïssor de les picades d’insecte, per exemple els preparats d’amoníac.

Material de cures:

 • Gases, benes, esparadrap, tisores, pinces, guants d’un sol ús, tiretes.
 • Sabó, de pastilla o líquid. Idealment esponja impregnada de sabó per rentar les ferides.
 • Sèrum fisiològic en envasos monodosi. Per esbandir les ferides i cremades. També es pot utilitzar com descongestionant nasal i per a ren- tats oculars.
 • Antisèptics locals: povidona iodada o clorhexidina a l’1%.
 • Termòmetre (no de mercuri).

Llistat dels telèfons d’emergència:

 • Emergències/Bombers/Mossos d’Esquadra: 112
 • CatSalut Respon: 061
 • Policia Nacional: 091
 • FAX Emergències de persones sordes: 900 500 112
 • SMS Emergències de persones sordes: 679 436 200
 • Centre Nacional de Toxicologia: 91 562 04 20
 • Informació toxicològica de Barcelona: 93 317 44 00

A tenir en compte!

 1. Cal fer una revisió de forma periòdica, per comprovar caducitats i que no falti de res.
 2. Ha d’estar ben endreçada i classificada.
 3. Sense pany.

On guardar-la?

A un lloc accessible fàcilment, fora de l’abast dels infants i protegida de la llum, del fred i de la humitat perquè el contingut es conservi en bon estat, per tant no és adequat tenir la farmaciola a la cuina o al bany.

Què no hi ha d’haver?

 • Medicaments caducats.
 • Medicaments que us van receptar fa molt de temps.
 • Medicaments en mal estat.
 • Medicaments sense prospecte ni envàs original.
 • Fórmules Magistrals.
 • Col·liris oberts.
 • Els vostres medicaments habituals seria millor que els guardéssiu a un altre lloc.

Laura Valdés, Infermera CAP Les Hortes – EAP Poble-sec / Twitter: @CAPLesHortes / Facebook: CAP Les Hortes


Informació addicional d’interès:

CAP Les Hortes. Guia per curar una ferida i/o hemorragia