Prendre el pols és necessari per reduir l’ictus

A Catalunya, l’ictus afecta 13.000 persones l’any i és la primera causa de mort en dones i la tercera en homes.

L’ictus

La fibril·lació auricular (FA) és l’arítmia cardíaca crònica més freqüent que pot provocar una de les seves i més temudes complicacions: l’ictus embòlic procedent d’una de les cavitats del cor -aurícula esquerra- que, precisament, ha perdut el ritme normal, batega d’una manera totalment irregular, i moltes vegades ràpida, cosa que produeix taquicàrdia.

Aquest coàgul/embòlia segueix un camí ascendent cap al cervell fins que arriba a obstruir una de les artèries i, en conseqüència, es destrueix la zona irrigada per aquesta artèria i es produeix un infart cerebral: l’ictus.

  • L’ictus provoca el doble de morts que les que causen el càncer de mama i de pròstata.
  • 1 decada 5 ictus s’atribueixa la fibril·lació auricular (FA).
  • És habitual que la FA no presenti símptomes i, així i tot, pot manifestar-se com una complicació tan greu com l’ictus.

Detecció precoç

La detecció de la FA és molt senzilla i no requereix grans tècniques per diagnosticar-la. Una de les maneres de fer aquesta detecció precoç és prendre’s el pols periòdicament per descartar l’arítmia. La detecció del pols arítmic és un dels primers signes d’alerta de FA, però cal una confirmació de la diagnosi a través d’un electrocardiograma.

I si es confirma la FA? En molts casos i especialment en els pacients de més de 65 anys, cal iniciar un tractament anticoagulant per a tota la vida. Aquest tractament redueix molt la possibilitat de patir un ictus embòlic, però és important complir-lo correctament i escrupolosament. Tornar a recuperar el ritme normal del cor (ritme sinusal) pot ser molt difícil, especialment en els ancians que queden, d’una manera permanent, amb un pols irregular.

La campanya “Pren-te el pols” (del Departament de Salut, Generalitat de Catalunya) és un programa de detecció de la FA amb l’objectiu final, a mitjà-llarg termini, de prevenir l’ictus. Es tracta d’una estratègia de socialització i de sensibilització ciutadana que acompanya la implantació d’un programa de Salut com és la Ruta de la Fibril·lació Auricular.

Consulteu al vostre metge/essa, infermer/a o farmacèutic/a, saben comprendre i mesurar el pols. L’ictus es pot prevenir!

Actualment... 
Al voltant del 20% de la FA no està diagnosticada i, per tant, sense tractament i amb alt risc de patir un ictus.
El percentatge de persones sense FA coneguda entre la població >de 60 anys és del 59,4%. Això vol dir que, només a Catalunya, entre 30.000 i 36.000 persones amb FA desconeixen la seva diagnosi.

Mariano de la Figuera von Wichmann, Metge de família, tutor i coordinador docent EAP Sardenya


Informació addicional d’interès:

Campanya “Pren-te el pols”