TSI: presenta-la tu, abans que te la demanin!

La Targeta Sanitària Individual, una eina per protegir la teva salut i la dels que t’envolten.

La TSI és el document que identifica i permet l’accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic assignats. Les dades personals per a la gestió de la targeta sanitària individual formen part d’un fitxer automatitzat del CatSalut, denominat Registre Central de persones Assegurades (RCA). El principal objectiu d’aquest registre és el reconeixement de la condició de persona acreditada, així com del nivell de cobertura associat als ciutadans que hi consten.

A l’anvers de la targeta hi ha, impreses, les dades de la persona acreditada:

  • Codi d’identificació personal (CIP).
  • Nom i cognoms.
  • Nivell de cobertura.

El nostre dia a dia

Les 8 h del matí, al CAP Alcover, d’un dimarts qualsevol, la primera planta s’ha omplert de persones que vénen a fer-se la seva analítica, quatre infermers es preparen per començar la seva jornada laboral. Entre els usuaris hi ha persones grans, acompanyants, usuaris de diferents orígens, diferents idiomes, mateixos noms de pila, diferents cognoms, amb un únic objectiu… acabar com més aviat millor! La infermera crida amb noms i cognoms a la Sra. Maria, ella entra i al moment de fer l’extracció es comprova de nou i… ai mare!, és una altra Sra. Maria!

Una tarda de dissabte, arriben a visitar-se a la vegada els dos Srs. Joan Pallarès d’Alcover, se’ls apunta en ordre alterat i el metge crida al primer, que se’n va amb la seva visita feta i recepta corresponent. Quan entra el segon… casualment, el metge s’adona de l’error i corre a localitzar i intentar pal·liar el problema com més aviat millor.

Tant la primera situació com la segona, són situacions que es poden donar amb una facilitat important i que poden suposar un problema greu per a la Seguretat del Pacient. Aquests casos podrien haver generat resultats analítics erronis, tractaments no indicats, prescripcions incorrectes i un etcètera d’efectes que en aquests casos no van arribar a ser, però podrien haver afectat a l’usuari. I no ens oblidem del malestar dels professionals, perquè som persones i l’últim que volem es fer mal a ningú.

Identificar a l’usuari amb la TSI és clau per la seva seguretat

Comissió de Seguretat del Pacient

Des de l’any 2012, al CAP Alcover treballem per fomentar la Seguretat del Pacient i disposem d’una Comissió que intenta potenciar la cultura de notificació dels errors, incidències i suggeriments. D’aquestes notificacions, se’n generen nous protocols d’actuació i normes que milloren la manera de treballar dels nostres professionals i de retruc als usuaris.

Si tornem a les històries explicades, basades en fets reals, de diferents notificacions dels darrers dos anys, són incidents relacionats amb la identificació del pacient. La Comissió de Seguretat ens deixa ben clar que l’única manera d’evitar al màxim les possibles errades és donant protagonisme a la Targeta Sanitària Individual.

Com a professionals de la salut tenim el deure de garantir la seguretat personal i clínica dels nostres usuaris. Però també cal recordar que, dins la Carta de drets i Deures de la Ciutadania en relació a la Salut i l’Atenció Sanitària, es contempla el deure dels usuaris d’identificar-se mitjançant la documentació requerida per garantir la seva pròpia seguretat clínica.

La TSI és l’única manera d’evitar possibles errades

La importància de la TSI

La Targeta Sanitària Individual (TSI), identifica i acredita els ciutadans com a usuaris del sistema sanitari públic de Catalunya. És gratuïta i facilita l’accés als centres de la xarxa sanitària pública. També és necessària a les farmàcies, per poder obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut.

Moltes vegades ni ens plantegem anar al banc o a qualsevol organisme sense el Document Nacional d’Identitat, o anar a la farmàcia o a l’hospital sense la nostra TSI, i per què quan anem al CAP no la portem? Insistint en la Seguretat del Pacient, a l’estiu del 2017 es va començar a sol·licitar la TSI en les extraccions, però la Comissió proposa sol·licitar-la en qualsevol activitat que es porti a terme dins les nostres instal·lacions. Des de demanar hora, gestions del taulell, visites al metge, odontologia i en general, per tal de poder accedir a l’Assistència Primària.

Sabem que NO és obligatori, de moment, sol·licitar-la per accedir als Serveis de Salut. Així i tot, nosaltres volem fomentar el seu ús. És per això que informem als nostres usuaris mitjançant panells informatius a les sales d’espera i els demanem la seva col·laboració.

La targeta és personal i intransferible i cada membre de la família ha de tenir la seva TSI, amb independència de l’edat que tingui. Conté el Codi d’Identificació Personal (CIP) i no té data de caducitat.

Presenta-la tu abans que te la demanin!! Gràcies!


Àngels Senan, DUI ABS Alt Camp Oest CAP Alcover