Primers auxilis infantils

Ser conscients i prevenir les situacions que poden causar un accident és la mesura més important a seguir per garantir la seguretat dels nostres fills i saber com actuar evitarà conseqüències de més gravetat.

Precaucions a la llar

Per primers auxilis infantils entenem aquella atenció immediata que es dóna a l’infant accidentat per evitar que la situació empitjori, ajudar a fer que es recuperi o es mantingui estable mentre no pugui ser atès per professionals sanitaris.

La cuina i el bany són els espais on es produeixen la majoria d’accidents dins la llar. Cal que els productes de neteja i medicaments no siguin accessibles als infants, així com els estris de tallar, encendre, aparells elèctrics… També cal tenir especial precaució amb les paelles, forn i líquids calents per tal d’evitar cremades.

A la resta de la casa: tapar endolls, protegir escales, balcons i finestres, no deixar a l’abast objectes perillosos o molt petits que puguin provocar ennuegaments.

Actuació PAS: Protegir, Avisar, Socórrer

Davant una situació d’emergència cal seguir sempre aquests 3 passos, sense alterar-ne l’ordre:

  • Protegir: Cal assegurar-nos que l’entorn on s’ha produït l’accident sigui segur tant per l’accidentat com per la resta de les persones.
  • Avisar: Sempre que l’accident sigui de gravetat cal contactar immediatament amb el servei d’emergències, el 112, o anar al centre de salut més proper.
  • Socórrer: Atendre el nen/a que ha patit l’accident, mantenintla calma.

Com actuar davant…

1. Traumatisme al cap

En la majoria dels casos és de lleu intensitat i no comporta afectació neurològica. Si ha estat un traumatisme important o bé observem algun signe d’alarma, caldrà valoració mèdica.

Signes d’alarma: pèrdua de coneixement, alteracions de la consciència (molt adormit o irritable…), convulsió, vòmits repetits, cefalea persistent, alteracions del comportament, marxa, llenguatge…, sagnat òtic.

Què s’ha de fer: si no presenta cap dels símptomes anteriors, aplicarem fred a la zona. Si presenta ferida oberta, farem compressió durant uns 5 minuts i anirem a un centre sanitari per si la ferida necessita sutura. Si la víctima no es pot moure o està inconscient avisarem al 112.

En cas de traumatisme el més important és immobilitzar. Davant el dubte, és millor no fer res i demanar ajuda sanitària.

2. Ennuegament

Què s’ha de fer: si l’obstrucció de la via aèria és parcial o incompleta el nen presentarà tos eficaç (tot i que pot tenir dificultat respiratòria). En aquest cas només hem d’animar a tossir, sense picar l’esquena. Si l’obstrucció és completa l’infant no pot respirar ni tossir (però està conscient), mirar si podem treure l’objecte de la boca i, si no, donar 5 cops forts a l’esquena entre els omòplats, col·locant l’infant cap avall. Si l’objecte no surt fer 5 compressions al tòrax (lactants) o a l’abdomen (infants). En cas que no es resolgui trucar al 112 i seguir instruccions.

3. Ferides i erosions

Què s’ha de fer: netejar-se les mans i la ferida amb aigua i sabó. Aplicar antisèptic i cobrir la ferida amb gasses si és necessari. Si hi ha sagnat, fer compressió sobre la ferida. Si el tall és profund, obert o sagna molt, acudir a un centre sanitari.

Què no s’ha de fer: no utilitzar cotó per netejar la ferida, ni alcohol.

4. Intoxicacions

Què s’ha de fer: si la ingestió ha estat petita trucar al Servei d’Informació Toxicològica 91562 04 20 i seguir instruccions. Si la ingestió és de gran quantitat o altament tòxica acudir directament a l’hospital més proper. Indicar substància (guardar recipient), estimació ingerida, hora de la ingesta. En cas de vòmit, recollir mostra. Rentar pell, ulls o mucoses amb aigua abundant.

Què no s’ha de fer: No induir el vòmit. No donar líquids.

5. Cremades

Què s’ha de fer: aplicar aigua freda durant l’estona necessària perquè disminueixi el dolor. Tapar la zona amb una gasa estèril preferiblement humida per tal que no s’enganxi a la ferida. Si es té molt dolor es pot administrar paracetamol. Si apareixen butllofes o lesions cal acudir a un centre sanitari.

Què no s’ha de fer: No s’han de punxar les butllofes. No aplicar pomades sense saber segur si són adequades. No s’ha d’arrencar la roba adherida a la pell cremada.


Alícia Portella i Serra, Infermera Pediatria CAP Vallcarca-Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg


Informació addicional d’interès:

Taller de primers auxilis infantils CAP Vallcarca-Sant Gervasi

Canal Salut. Primers auxilis.