TSI Cuida’m. Una targeta per un tracte més personalitzat i adequat

Hi ha persones que degut a les patologies que pateixen, necessiten una atenció diferenciada en ser ateses en centres sanitaris. La TSI Cuida’m permet que siguin identificades pels professionals des del mateix accés als serveis de salut.

Objectius de la TSI Cuida’m

Els usuaris d’aquesta targeta són persones amb una alta fragilitat relacional, pel que reconèixer-les des del primer moment permet oferir un tracte adaptat al seu diagnòstic. Aquesta atenció específica està orientada a promoure una comunicació més fluida i efectiva entre professionals i aquests pacients i/o els seus acompanyants, que permeti que puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits. L’acompanyament també és un aspecte del qual es té especial cura en aquestes situacions.

Atencions diferenciades

Les mesures especials es materialitzen en actuacions que cerquen aprofitar una major flexibilitat en l’accessibilitat als serveis de salut. Això es tradueix en accions com reduir l’estada en la sala d’espera, preveure un espai i un temps específic per a la consulta, facilitar les consultes no presencials, l’atenció domiciliària i l’accés a l’hospital de referència en demandes urgents del SEM. Així mateix, es contempla una atenció especial en el transport sanitari i l’acompanyament o actuacions proactives del 061 CatSalut Respon.

Totes aquestes mesures estan dirigides a adaptar els recursos existents. La TSI Cuida’m no comporta cap modificació en el dret a l’atenció ni al nivell de cobertura i no atorga als seus beneficiaris cap tipus de dret addicional. Els professionals mèdics són els responsables de tramitar-la bé a iniciativa pròpia o bé a petició del pacient o del seu entorn.

No es modifica el dret a l’atenció ni el nivell de cobertura

A qui s’ofereix aquesta targeta?

A persones amb els diagnòstics següents:

  • Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat).
  • Dany cerebral amb trastorn de la conducta.
  • Discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda.
  • Discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorn de conducta.
  • Trastorns de l’espectre autista.
  • Malalties minoritàries cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica amb trastorn de conducta.

Núria Jover, Responsable de la Unitat d’Atenció a l’Usuari. CAP Vallcarca – Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg


Informació addicional d’interès:

CatSalut. Servei Català de la Salut. TSI Cuida’m.