Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)

Entre els problemes de salut emergents en la nostra joventut, cal destacar els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA), especialment l’anorèxia i la bulímia nerviosa i el trastorn per afartament. Per a la recuperació és imprescindible el suport familiar, la implicació de la persona afectada i un tractament especialitzat.

Què són els TCA?

Els TCA són trastorns mentals caracteritzats per una conducta alterada davant la ingesta d’aliments o l’aparició de comportaments de control de pes, que poden repercutir sobre la salut física i psicològica dels qui ho pateixen.

Els TCA més coneguts són: l’anorèxia nerviosa i la bulímia nerviosa, el trastorn per afartament i l’ortorèxia (l’obsessió pel menjar sa). La vigorèxia (l’obsessió per un cos musculat) no és un TCA, sinó que es tracta d’un trastorn dismòrfic (que consisteix en una preocupació patològica per un defecte físic, real o imaginari), però per les seves característiques és proper als TCA, donat que hi ha una alteració important en la percepció de la imatge corporal i en la conducta alimentària.

Són més habituals en dones (9 de cada 10 casos són dones) i l’edat d’inici se situa a l’adolescència, coincidint amb l’etapa escolar.

Aquests trastorns provoquen un intens patiment tant a la persona afectada com al seu entorn familiar. És fonamental detectar-los a temps per aconseguir una exitosa intervenció i resolució del problema alimentari.

Al voltant del 70% de les persones afectades per un TCA el superen

Com es tracten?

  • No hi ha un tractament únic, sinó que s’ha d’adaptar a les característiques de cada persona.
  • El tractament l’ha de dur a terme un equip multidisciplinari d’especialistes (metge, psicòleg, infermer, educador…)
  • El suport i la col·laboració de la família i amics és essencial en l’evolució del trastorn.

Davant d’un TCA, qui us pot ajudar?

L’ACAB és una organització que orienta i acompanya persones i famílies afectades per un TCA. Treballa amb les persones afectades per augmentar la seva motivació i responsabilitat per la recuperació, i mitjançant els Grups de Suport, ajuda als familiars a comprendre la malaltia dels seus fills/es per tal d’assolir-ne la superació.


Informació addicional d’interès:

Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB)

Fundació Imatge i Autoestima (IMA)

Canal Salut. Trastorns de la conducta alimentària