Medicina rural: som diferents?

L’evolució favorable dels indicadors vitals i l’envelliment de la població fan que Catalunya es trobi davant una situació de salut amb predomini de patologia crònica complexa, que pot generar discapacitat i dependència, sobretot a la gent gran.

L’OMS, en l’Informe mundial sobre l’envelliment i salut, considera que una estratègia de salut fonamental en persones de 65 o més anys que viuen soles és propiciar que envelleixin a la seva pròpia llar i comunitat de manera segura, autònoma i còmoda, independentment dels ingressos o del nivell de capacitat funcional.

I quins eren els aspectes que definien històricament a la Medicina d’àmbit rural? D’una banda l’accessibilitat, perquè es treballava trencant barreres organitzatives, geogràfiques i culturals; la polivalència dels professionals; la longitudinalitat, doncs s’acompanya a les famílies a la història de les seves vides; i sempre, oferint una atenció integral, doncs situem a la persona a la comunitat, a l’entorn familiar i tenint coneixement de la situació social, econòmica i familiar.

En el nou Pla de Salut s’aborden diferents reptes on l’atenció al medi rural, possiblement ja ha donat algun pas més que altres àmbits sanitaris.

On l’envelliment és un factor primordial, ja fa temps que s’ofereix una atenció integral que afronta la complexitat mèdica i la interrelació amb la persona. S’ha millorat l’accessibilitat i la resolució, participant en programes de coordinació amb l’atenció especialitzada; s’han afavorit els models no presencials de visita, l’hospitalització domiciliària, les cures pal.liatives; les mesures preventives han esdevingut fonamentals per retardar o evitar l’aparició de problemes de salut; les necessitats derivades de l’entorn ja havien promogut la necessitat d’aprofundir en la recerca d’estratègies que afavorissin la coresponsabilització del pacient en la promoció i cura de la seva salut; la implicació dels professionals en tot el procés assistencial, en l’organització dels serveis i la gestió dels centres.

Cal continuar? I ara em torno a preguntar: som diferents? Simplement és Medicina Familiar i Comunitària.


Dr. David Garcia Vidal, Director ABS Alt Camp Oest