Càncer de mama: actuem!

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones i sabem que el risc de patir-lo augmenta amb l’edat. El cribratge o detecció precoç és una de les estratègies principals dirigides a la prevenció i control del càncer. En les dones de 50 a 69 anys, el cribratge amb mamografia aconsegueix reduir la mortalitat per càncer de mama entre un 25 i un 35%.

Programa de diagnòstic precoç de càncer de mama

El programa proposa la realització d’una mamografia cada dos anys a totes les dones que tenen entre 50 i 69 anys. Reben una carta al seu domicili en la que se les convida a fer-se una mamografia en un dia, hora i lloc concret. A la mateixa carta hi ha un telèfon de contacte per gestionar un canvi en la cita si és necessari.

Un cop realitzada la mamografia, si s’obté un resultat normal s’informa per carta a la pacient i al seu metge de família i s’indica el període de nou control, que acostuma a ser de 2 anys.

Si hi ha dubtes diagnòstics, pot ser necessària la pràctica d’exploracions addicionals, que seran una nova mamografia, una ecografia o una biòpsia. En aquests casos la pacient és contactada per via telefònica.

En cas de detectar-se un càncer de mama, la pacient passa a ser atesa per una unitat especialitzada en càncer de mama per completar l’estudi i fer el tractament més adient. A partir d’aquest moment caldrà realitzar-se una mamografia anual la resta de la seva vida.

Objectiu del cribratge

L’objectiu del cribratge és detectar la malaltia en una fase precoç quan encara no ha manifestat símptomes, ja que d’una banda això millora el pronòstic i la supervivència i d’altra banda permet sotmetre a les pacients a tractaments molt menys agressius.

Prevenció i control del càncer de mama

  • Per sota dels 50 anys, la mamografia no és una prova de detecció precoç tan efectiva perquè el teixit mamari en aquesta edat és més dens, la interpretació de les mamografies més dificultosa i perquè la freqüència de càncer de mama és menor en edats més joves.
  • Més enllà dels 70 anys, la relació risc/benefici del programa no és favorable perquè, malgrat que el risc augmenta amb l’edat, el creixement tumoral també acostuma a ser més lent.

En cas de dubtes per situació especial de risc (antecedents familiars, per exemple) s’aconsella consultar al metge de família.

Si et detectes algun símptoma al pit tipus bony, dolor, secreció pel mugró, canvi en l’aspecte de la pell de la mama… cal que consultis al teu metge de família.


Àngels Ballarín, Metgessa de Família EAP Vic


Informació addicional d’interès:

Detecció precoç del càncer de mama

Canal Salut. Dia mundial contra el Càncer de mama

Grup Àgata. Associació catalana de dones afectades de Càncer de mama

FECEC. Junts contra el càncer