L’artrosi, què he de saber?

L’artrosi és una malaltia articular molt freqüent a la nostra població, en especial entre la gent gran. Produeix molta incapacitat i dolor. Els tractaments no són curatius, però poden ser molt útils per a millorar els símptomes d’aquesta malaltia.

Què és?

És el desgast de les articulacions del cos. També se la coneix popularment com “Reuma”. En aquesta malaltia, el cartílag (part blanca “nacarada” de les articulacions) i la resta d’estructures de l’articulació (ossos, lligaments, etc.) pateixen un procés crònic de deteriorament, provocant una desestructuració de tota l’articulació.

Els dubtes més freqüents

Quines són les causes? Les causes es desconeixen. Parlem de factors de risc per a patir-la, dels quals, el més rellevant és l’edat, donat que el propi envelliment porta com a resultat un deteriorament de tot el cos. Altres factors que influeixen en la seva aparició son l’excés de pes, que provoca un augment de les pressions sobre les articulacions (especialment en aquelles articulacions que suporten el pes del cos, com els genolls, malucs, columna vertebral), determinades feines pesades, la inactivitat física, l’esport d’elevada intensitat o mal realitzat i algunes anomalies anatòmiques (tenir una cama més curta que l’altra, fractures antigues, intervencions quirúrgiques dels ossos, etc.).

És genètic? Existeix una predisposició a patir-la en fills de pares amb artrosi, especialment a les mans, però no tots els fills de pacients amb artrosi en patiran.

És greu? És una malaltia benigna, però provoca un important impacte en la vida dels pacients que la pateixen, no només pel dolor sinó també per la gran limitació que els hi provoca en les seves activitats de la vida diària.

Quines proves m’han de fer? Com en la majoria de malalties, la part més important per a realitzar un diagnòstic són l’anamnesi (l’entrevista que fa el metge amb el pacient, on es busquen els símptomes que aquest pateix) i l’exploració física. En molts casos, no és imprescindible realitzar cap prova complementària per arribar al diagnòstic d’artrosi (radiografia, escàner, ressonància). Si el metge ho creu convenient, demanarà una radiografia simple, que acostuma a ser suficient per al diagnòstic definitiu. La resta de proves més complexes es reserven per a casos concrets. En cap cas, no es pot diagnosticar mitjançant analítiques de sang.

Es pot prevenir?

L’exercici regular, evitar el sobrepès i no forçar les articulacions poden ajudar a prevenir-la.

Per exercici regular que tingui efectes beneficiosos sobre la salut (no només articular, sinó general) entenem aquell exercici que es realitza de manera regular (3-5 cops per setmana), que permeti una bona oxigenació (aeròbic), d’uns 30- 45 minuts de durada i adaptat a les nostres possibilitats. A l’inici, hem de ser prudents i no exigir més al cos del que aquest pot suportar. És molt millor començar a poc a poc i anar incrementant el ritme i/o la durada de l’exercici.

Es cura?

No existeix cap tractament que eviti la seva aparició ni que retardi la seva evolució. Darrerament han aparegut alguns medicaments que es pensava que podien retardar la progressió de l’artrosi, però no s’ha demostrat que sigui així.

Quin és el pronòstic?

L’evolució de l’artrosi no sempre és a pitjor, i en un 30% dels malalts l’artrosi es manté igual durant molts anys. Tanmateix, la majoria de pacients sí que empitjora.

No és una malaltia mortal, però provoca molts inconvenients als pacients que la pateixen. Els problemes més importants són el dolor i la incapacitat per a realitzar les tasques habituals de la vida diària.


Francesc Moreno Ripoll, Metge de família EAP Dreta de l’Eixample i Coordinador del grup de treball de malalties reumàtiques de la CAMFiC