El Document de Voluntats Anticipades: Un dret pel teu demà.

Cada cop es dóna més importància a l’opinió dels pacients i això ha canviat la manera en què ens relacionem amb el nostre equip mèdic, a qui demanem assessorament però alhora fem saber com voldríem ser atesos per ells. El Document de Voluntats Anticipades (DVA) és un escrit on fer-ho constar.

Què és el DVA?

En l’actualitat vivim immersos en la societat de la informació, on cada cop resulta més fàcil l’accés al coneixement i a la comprensió del món que ens envolta. La salut no queda exclosa d’aquesta realitat i és per això que ha augmentat el nombre de pacients interessats a saber amb major profunditat sobre el seu estat de salut. El coneixement és la porta d’entrada a la crítica i a la presa de decisions, i això es tradueix en què aquestes persones demanden implicar-se activament en el seu procés de salut i deixar constància de com volen que es desenvolupi.

Aquesta demanda ha suposat la necessitat de crear un instrument que permeti que la persona pugui reflectir una sèrie d’instruccions, establir un canal de comunicació entre ell i el seu centre i, més concretament, amb els professionals coresponsables de la seva cura. Així, el Comitè de Bioètica de Catalunya junt amb altres entitats van crear el que en l’actualitat s’anomena Document de Voluntats Anticipades (DVA), també conegut com a Testament Vital.

El DVA neix com un instrument (Llei 21/2000, del 29 de desembre) per empoderar-nos com a pacients i poder exercir el nostre principi d’autonomia a l’hora de prendre decisions. Es tracta doncs d’un document escrit on el pacient fa constar les seves preferències i les instruccions que desitja que tingui en compte l’equip mèdic sobre quin tipus d’atenció mèdica vol rebre o no al final de la vida en el cas de trobar-se en una situació d’incapacitat per prendre decisions i comunicar-se.

A l’EAP Dreta de l’Eixample apostem per l’autonomia de les persones davant la presa de decisions respecte a la seva salut i és per això que animem a que els nostres pacients elaborin el DVA. Des de la Unitat de Treball Social de l’EAP, amb l’objectiu d’oferir una atenció integral i centrada en la persona, acompanyem i assessorem al pacient, als seus familiars i entorn més proper en l’elaboració de mesures de protecció futures.

Per què fer-se el DVA?

  • Pel dret a expressar-te i decidir sobre l’assistència que desitges rebre.
  • Perquè, com a pacient, tens el deure de responsabilitzar-te de la teva salut i això implica reflexionar respecte a futures situacions.
  • Perquè tot el que puguis preveure avui serà una preocupació menys demà
  • Perquè assegura que l’equip responsable de la teva cura actuarà com voldries que ho fes si et poguessin preguntar.
  • Perquè és la garantia segura de fer complir aquells interessos personals, idees i creences que afecten la teva salut.
  • Perquè: Sabies que és l’única forma de garantir que la donació d’òrgans es faci factible?
  • Perquè evitaràs que els teus familiars i persones properes se sentin responsables de la decisió.

Quan fer-ho?

Donat que el DVA es basa en la prevenció, pot realitzar-se en qualsevol moment a partir de la majoria d’edat i sempre i quan la persona tingui conservades les seves capacitats intel·lectuals. En pacients en final de vida es respecten i atenen les instruccions, inclosos els menors d’edat.

Cal esmentar que és especialment interessant de fer per a aquelles persones que per la seva vulnerabilitat social (manca de família, desavinences…) i/o problemàtiques de salut (malalties greus, malalties invalidants a llarg termini) puguin necessitar aplicar el DVA en un futur pròxim.

Com fer-ho?

En primer lloc ha d’escollir per quin mitjà es farà el DVA: Per mitjà d’un notari o del Centre d’Atenció Primària (CAP) de referència.

En cas de fer-ho davant notari aquest serà qui n’asseguri la validesa i el registre pertinent. En cas de fer-ho al seu CAP, el document haurà d’estar validat per tres testimonis, dels quals, dos d’ells no han de tenir relació de parentiu fins a segon grau ni han d’estar vinculats amb vostè per relació patrimonial.

Sense excepció del mitjà que esculli, el més rellevant és reflexionar prèviament sobre el contingut que volem incloure i especialment sobre les limitacions que donarem a l’equip mèdic que ens porti (per exemple, demanar no allargar la vida en cas de situació irreversible). És per això que, davant qualsevol dubte, sempre recomanem que parli sobre el contingut del document i allò que vol fer constar amb el seu professional mèdic o d’infermeria de confiança.

Una segona recomanació molt rellevant és escollir un representant. El representant és la persona que, si fos necessari arribat el moment, podrà dirigir-se a l’equip per defensar i aclarir dubtes sobre allò que no quedi reflectit al document. No està de més dir que ha de ser algú que el conegui i sigui de la seva confiança.

El DVA és un escrit molt ampli. És per això que accepta esmenes sobre altres aspectes rellevants per a la persona com són el desig de donar el cos o els òrgans, de ser enterrat o incinerat i fins i tot el tipus de cerimònia que es vol celebrar en funció de les creences de la mateixa.

I després… què?

En cas d’escollir tramitar-ho a través del CAP Roger de Flor, la nostra tasca serà assessorar i resoldre dubtes, així com revisar que tota la documentació sigui correcta i dur a terme l’enregistrament oficial al Registre del Document de Voluntats Anticipades del Departament de Salut. Aquest registre és el que permet informatitzar el document i pugui ser consultat per qualsevol metge col . legiat. Aquest fet és essencial, ja que permet que estiguem protegits allà on ens trobem, especialment quan no som a la nostra ciutat ni som atesos pel nostre equip habitual.

En aquesta mateixa línia s’està treballant per aconseguir la comunicació del DVA arreu de tot el territori espanyol i, futurament, en l’àmbit europeu.

RECOMANEM: Si ja teniu el DVA elaborat, porteu una còpia al CAP. Ens encarregarem d’introduir-lo a la vostra història clínica.


Lara Álvarez, Treballadora Social EAP Dreta Eixample


Data publicació: Gener 2016